Now showing items 1-1 of 1

  • Audit účetní závěrky podniku 

    Junák, Vladimír
    Cílem diplomové práce „Audit účetní závěrky podniku“ je analyzovat metody, které jsou vymezeny pro audit v mezinárodních standardech a tyto aplikovat na vybranou výrobní společnost. V první části této práce osvětluji původ ...