Now showing items 1-1 of 1

  • Ověření logistických konceptů pomocí počítačové simulace 

    Babáček, Petr
    Obsahem diplomové práce je vytvoření simulačního modelu logistického řetězce meziobjektové přepravy materiálu, za účelem ověření stanovených požadavků, které jsou kladeny na řešený logistický řetězec. Simulační model je ...