Now showing items 1-2 of 2

  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Gabriel, Michael
    Tři masy sjíždí úžlabím do komína v očekávání zteče. Tři betonové domy s ocelovým pláštěm, v úžlabí v Komíně, na úpatí Palackého vrchu.
  • Teraformace Marsu 

    Gabriel, Michael
    Teraformace marsu autonomním robotickým stavebním systémem, inspirovaným sociálním hmyzem. Ideový návrh řešení robotů, dopravy a jejich programu. Návrh struktur stavěných roboty a jejich funkce. Pyramidové struktury protkané ...