Now showing items 1-3 of 3

 • Deskový předpjatý most 

  Macák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu. Objekt se nachází na komunikaci 1. třídy I/39 a je veden přes vodoteč Polečnice. Křížení os komunikace a vodoteče se nachází na 22,783 km výše uváděné komunikace. ...
 • Most přes silnici I/11 

  Macák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu. Objekt se nachází na silnici II. třídy S 7,5/50 a je veden přes silnici I/11 a přeložku MK v Bystřici. Byly vypracovány tři varianty, z nichž byl vybrán spojitý ...
 • Příprava vysoce dopovaných ZnO nanodrátů 

  Andrýsek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou ZnO nanodrátů, jejich dopováním a analýzou. Nanodráty byly připraveny oxidací mosazné fólie za vyššího tlaku a teploty a pomocí depozice zinku v oxidační atmosféře. V práci je popsán ...