Now showing items 1-5 of 5

 • Elektrody elektrochromního prvku na bázi oxidů vanadu 

  Janov, Pavel
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá elektrodami elektrochromního prvku na bázi oxidů vanadu. Práce je rozdělena na dva okruhy – teoretická a praktická část. V teoretické části je uvedena teorie elektrochromismu, depozice ...
 • Tenké transparentní vrstvy pro elektrochromní součástky 

  Pelčák, Vít
  Tato dimplomová práce se zaobírá vytvářením transparentních vodivých vrstev na skleněném substrátě, které slouží jako podklad pro elektrochromní vrstvy. Jako základní roztok zlouží octan zinečnatý rozpuštěný v metanolu a ...
 • Tenké vrstvy oxidu wolframového pro elektrochromní součásti 

  Jakubis, Ivan
  Predkladaná práca sa zaoberá problematikou elektrochromizmu a problematikou nanášacej metódy elektrodepozície. Pomocou elektrodepozície sú vytvárané tenké elektrochromické vrstvy oxidu volfrámového (WO3) na sklenené substráty ...
 • Tenkovrstvé elektrody pro elektrochromní prvky 

  Macalík, Michal
  Práce se zabývá depozicí vrstev pro elektrochromní prvek různými metodami. Transparentní elektricky vodivé vrstvy SnO2 byly deponovány pyrolytickým rozkladem peroxocíničitanového roztoku. Přidání peroxidu vodíku do výchozího ...
 • Uhlíkové materiály pro superkondenzátory 

  Moncoľ, Maroš
  Projekt se zaobírá zkoumaním různých uhlíkových elektrod za účelem dosažení maximálnych hodnot kapacity superkondenzátoru. V teoretickej části je popsána podstata superkondenzátorů, jejich vlastnosti, princípy a srovnání ...