Now showing items 1-1 of 1

  • Identifikace regulované soustavy, jednotka pro spalování biomasy 

    Macalík, Radek
    Diplomová práce se zabývá identifikací reálné experimentální jednotky pro spalování biomasy. Rozebírá jednotlivé metody identifikace, volbu modelu a metody odhadu jeho parametrů, zejména s využitím metody nejmenších čtverců ...