Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní model technologického celku 

    Macej, Maroš
    V práci je vytvorený model obehovej mlynice cementu v programe Control Web. Model obsahuje ako logické tak aj dynamické prvky. V modele sa nachádzajú štyri sústavy. Tri sústavy prvého rádu sú regulované pomocou PI – ...
  • Řídicí systém autoklávovacího procesu 

    Macej, Maroš
    V práci sa pojednáva o vytvorení riadiaceho systému pri úspore energie použitím recyklovania vodnej pary v autoklávovajúcom procese tvorby pórobetónových tvárnic. Práca popisuje celý postup výroby pórobetónu. Riadiaci ...