Now showing items 1-2 of 2

  • CompactRIO modul pro řízení servomotoru 

    Macek, Daniel
    Práce se zabývá popisem PMSM a BLDC motorů stejně tak, jako způsobu jejich řízení. Dále se práce zabývá popisem měřicích přístrojů firmy National Instruments, blíže pak DAQ, CompactRIO a PXI. Přičemž jsou v práci blíže ...
  • Modelování a řízení krokového motoru v prostředí MATLAB/Simulink 

    Macek, Daniel
    Práce se zabývá popisem typů krokových motorů stejně tak, jako způsobu jejich ovládání, řízení a jejich možnými způsoby namodelování jednotlivých typů motorů. Cílem práce bylo navržení modelu krokového motoru s řízením bez ...