Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie firmy 

    Macková, Jana
    Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie. Součástí práce je analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Návrhová část obsahuje souhrn opatření, jak docílit možného rozvoje dalších obchodních aktivit.
  • Využití analýz pro intradenní obchodování na mezinárodním měnovém trhu 

    Radošinský, Martin
    Predmetom diplomovej práce je analyzovať možnosti obchodovania na Forexe s využitím kombinácie fundamentálnej a technickej analýzy vo väzbe na intradenné obchodovanie. Jedným z cieľov je identifikovať výhody a nevýhody ...