Now showing items 1-2 of 2

  • Slitiny s tvarovou pamětí 

    Sabela, Jakub
    Cieľom bakalárskej práce je spracovať prehľad materiálov s tvarovou pamäťou na báze kovu. V prvej časti bakalárskej práce som sa vyjadril k histórii a problematike princípu materiálov s tvarovou pamäťou. V druhej časti som ...
  • Struktura a mechanické vlastnosti nástřiku Ti-6Al-4V připraveného metodou Cold Spray 

    Sabela, Jakub
    Diplomová práca sa v prvej časti zaoberá súčasným stavom poznania problematiky cold spray, jej mechanizmom a parametrami depozície, pokročilými povlakmi zhotovenými metódou cold spray, aplikáciami povlakov zhotovených touto ...