Now showing items 1-1 of 1

  • Podmíněnost základních soustav pro řešení silovou metodou 

    Sabelová, Katarína
    Táto práca sa snaží popísať vplyv voľby základnej sústavy na riešenie staticky neurčitých konštrukcií pomocou silovej metódy. Posúdenie základných sústav je založené na podmienenosti matice pretvárnych súčiniteľov popísanej ...