Now showing items 1-4 of 4

 • Rekonstrukce testeru tlumičů TriTec 

  Dvořáček, Milan
  Tématem mé bakalářské práce je rekonstrukce testeru tlumičů TriTec. Cílem je tedy odstranit nedostatky původní verze testeru, které znemožňovali přesnou a komfortní práci s testerem. TriTec je mobilní rezonanční adhezní ...
 • Simulátor kluzného ložiska 

  Sabo, Karol
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom experimentálneho zariadenia na zistenie geometrie filmu v hydrodynamicky mazanom axiálnom ložisku pomocou optickej interferometrie. Súčasťou práce je rešeršná časť o experimentálnych ...
 • Studium hlučnosti valivých ložisek s ohledem na přesnost výroby 

  Studýnka, Pavel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat spojitostí mezi kvalitou povrchu funkčních ploch ložiska a jeho vibracemi za chodu. Práce popisuje základní geometrické parametry ložiska, které především ovlivňují jeho výslednou ...
 • Testování magnetického těsnění 

  Pavlíček, Dušan
  S použitím magnetických kapalin byly realizovány nové přístroje a nové technologie, které jsou v mnohém ohledu výhodnou alternativou k dosavadním, díky výjimečným vlastnostem těchto kapalin. V současné době neexistuje žádné ...