Now showing items 1-1 of 1

  • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz 

    Sabol, Martin
    Tato práce se zabývá rozborem protokolu automatického pozičního systému APRS pro účely telemetrie. Je rozebrána struktura nejdůležitějších rámců a jejich použití. Věnuje se zpracování GPS dat a jejich následné modulaci na ...