Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Sabová, Kristína
    Bakalárska práca sa zaoberá využitím vybraných štatistických metód pre hodnotenie ekonomických ukazovateľov spoločnosti Kurzor s r.o. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie vybraných ekonomických ukazovateľov a ...