Now showing items 1-2 of 2

  • Data Mining in Small Business 

    Sabovčik, František
    Tato práce si klade za cíl vyhodnotit techniky získávání znalostí pro využití v prostředí malého podnikání. Po prozkoumání dat a konzultace s doménovymi experty byly vybrány dvě úlohy: analyza nákupního košíku a predikce ...
  • Nástroj pro grafický návrh HTML5 aplikací 

    Sabovčik, František
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro grafický návrh HTML5 aplikací vykreslovaných na Canvas. Tento editor umožnuje vizuální způsobem vytvářet uživatelské rozhraní pomocí pozicování, transformace ...