Now showing items 1-1 of 1

  • Segmentace v mikroskopických obrazech z rostlinných preparátů 

    T.Kovács, Matúš
    Diplomová práca sa zaoberá segmentáciou v mikroskopických obrazoch z rastlinných preparátov. Popisuje význam histogramu pre získavanie informácií o obrázku, využitie vlnkovej transformácie na predspracovanie obrazu. Rozdeľuje ...