Now showing items 1-1 of 1

  • Grafické rozhraní letových displejů 

    Tabášek, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací letových dat. Obsahuje popis matematicko fyzikálního modelu letadla, přístrojů používaných při zobrazování letových veličin a proces vývoje primálního letového displeje pro letecký ...