Now showing items 1-2 of 2

  • Stopky pro měření sportovních klání 

    Tajč, Martin
    Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronických stopek pro měření sportovních klání. Stopky jsou zaměřeny pro použití při hasičských závodech. První část práce se zaměřuje na blokové schéma stopek a na rozbor ...
  • Univerzální logický analyzátor 

    Tajč, Martin
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh univerzálního logického analyzátoru založeného na obvodu FPGA. Hlavním cílem tohoto analyzátoru je analýza protokolů I2C, SPI, RS232, RS485 a vstupní šestnáctibitové sběrnice. ...