Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce topení rodinného domu 

    Tajbrová, Lenka
    Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce topení rodinného domu po zateplení a výměně oken. Nejprve se práce věnuje popisu budovy, kde jsou řešeny stavební prvky, konstrukce budovy a popsána původní otopná soustava. ...
  • Velkoplošné sálavé otopné systémy 

    Tajbrová, Lenka
    Cílem bakalářské práce bylo zpracovat souhrn velkoplošných sálavých otopných soustav a prvků používaných v těchto soustavách. Dalším cílem práce bylo jejich konstrukční řešení a vhodnost použití. Nakonec bylo provedeno ...