Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální ověření stability kapalinových soustav 

    Petrůjová, Hana
    Disertační práce spadá do oblasti tvorby vnitřního prostředí a zabývá se hydraulikou teplovodních otopných soustav s vřazeným hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků. Tento dříve hojně používaný prvek v otopné soustavě, ...