Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

    Kundelius, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování ve stavební společnosti. Teoretická východiska jsou poté aplikována na konkrétní stavební podnik, kterým je společnost KALÁB-stavební firma. V diplomové ...