Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti podniku 

    Chvojková, Lucie
    Bakalářská práce charakterizuje, analyzuje a hodnotí současnou situaci firmy KERAVIT, spol. s r.o. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzu společnosti a doporučení vedoucí v rámci navržené strategie ke stanoveným ...