Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační strategie podniku 

    Ubr, Roman
    Diplomová práce se zabývá komunikační strategií firmy DEL a.s., která působí na průmyslových B2B trzích. Vlastní návrhy řešení zlepšují komunikační strategii v oblasti neosobní komunikace se zákazníky.
  • Koncepční rozvoj sportovních aktivit ve Žďáře nad Sázavou 

    Ubr, Roman
    Bakalářská práce se zabývá koncepčním rozvojem sportovních aktivit ve Žďáře nad Sázavou. Koncepční rozvoj sportovních aktivit je charakterizován návrhem vhodných podmínek pro venkovní, kolektivní sporty, které nemají ...