Now showing items 1-1 of 1

  • Zdaňování vybrané kategorie příjmů - návrhy a doporučení 

    Ubrová, Klára
    Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů ve vybrané společnosti. Jedná se o snahu snížit daňovou povinnost v oblasti příjmů právnických osob za pomocí daňových odpočtů na výzkum a vývoj. V první části práce dochází ...