Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroj pro podporu řízení agilních vývojových týmů 

    Uchytil, Albert
    Tato práce řeší tvorbu prototypu nástroje pro řízení agilních vývojových týmů. Nejdříve se věnuje teoretickým základům pro budovaný nástroj. Dále se věnuje analýze požadavků na daný informační systém. Poté probírá výběr ...
  • Recognition of Audio Events Using Deep Neural Networks 

    Uchytil, Albert
    Zvuk je nositelem velkého množství informací. S rostoucí technickou úrovní společnosti se zvyšuje množství zvukových dat. Čím více dat máme, tím hůře se člověku zpracovávají. Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání ...