Now showing items 1-2 of 2

  • Testování komunikace ochran podle IEC 61850 

    Uchytil, Tomáš
    V práci je vytvořený přehled o novém souboru norem IEC 61850. Jsou zde stručně popsány jednotlivé části normy. Větší prostor je věnován rozboru komunikace v rozvodnách a vlastnostem vysílaných horizontálních zpráv GOOSE. ...
  • Využití kompaktních řídících systémů k ovládání svítidel protokolem DALI 

    Uchytil, Tomáš
    V této práci je popsán systém ovládání osvětlení pomocí digitálních signálů. Přesněji se zde popisuje protokol DALI, který nám slouží jako standart v tomto řízení. Jsou zde popsány možnosti zapojení řídících jednotek a ...