Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení historicky cenné železobetonové konstrukce 

    Uchytilová, Jitka
    V teoretických kapitolách bakalářské práce je shrnut historický vývoj železobetonového stavitelství, včetně vlastností jednotlivých složek betonu. Dále je zpracována problematika hodnocení historicky cenných konstrukcí a ...