Now showing items 1-2 of 2

  • Staro - nové městské lázně 

    Ugwitz, Martin
    Práce se zaměřuje na obnovu a využití bývalých městských lázní v Brně - Zábrdovicích a novostavbu v příslušném areálu lázní s ohledem na předpokládaný rozvoj sousedních částí města.
  • ZÁSTAVBA BROWNFIELDS V CENTRU MĚSTA ŠLAPANICE 

    Ugwitz, Martin
    Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření reprezentativního celku v centru Šlapanic, který je harmonicky propojen s okolím a s oblastí bývalého cukrovaru. Součástí práce byla obnova a urbanistická koncepce nově vzniklého ...