Zobrazují se záznamy 1-20 z 52513

 • Studium reologických vlastností betonů s přídavkem polymerních vláken upravených nízkoteplotním plasmatem 

  Gromeš, Vít
  Polypropylenová vlákna se používají do betonu z důvodu zamezení vzniku trhlin v raných stádiích zrání betonu. Díky jejich malému průměru a nízké objemové hmotnosti jsou velmi účinné i v malých hmotnostních dávkách. Nevýhodou ...
 • Vliv přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonů 

  Svozil, Jaroslav
  Práce se zabývá posouzením vlivu přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonu. Jedním z hlavních prvků je porovnání různých povrchových úprav polypropylenových vláken bez statické funkce včetně plazmové úpravy ...
 • Vlastnosti betonů s přídavkem plazmatem upravených polypropylenových vláken 

  Vorel, Pavel
  Diplomová práce se zabývá betony s použitím polypropylenových vláken komerčně vyráběnými, vlákny bez povrchové úpravy a vlákny upravených plazmatem. Hlavním předmětem práce je experimentální ověření vlivu přídavku plazmatem ...
 • Přenosný monitor EKG 

  Vepřková, Hana
  První dvě kapitoly práce jsou věnovány rozboru teoretické části problematiky týkající se přenosného EKG monitoru. Tyto kapitoly si kladou za cíl podrobněji seznámit čtenáře s danou problematikou pro následné snazší pochopení ...
 • Modulátor a demodulátor pro mikrovlnný spoj 

  Martinec, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem mezifrekvenční části vysílače a přijímače využívající digitální modulace BPSK a QPSK pro mikrovlnný spoj pracující v pásmu frekvencí 24 – 26 GHz. Kromě výběru vhodného modulátoru a demodulátoru ...
 • Kompenzace geometrického zkreslení obrazu gelové elektroforézy 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzniku a kompenzace geometrických zkreslení u 1D elektroforézy na agarózovém gelu. Diplomová práce rozebírá problematiku příčin vzniku těchto deformací a shrnuje teorii, nutnou ...
 • Bezkolizní navigace mobilního robotu 

  Stříteský, Vladimír
  Práce se zabývá autonomní jízdou robotu z hlediska vyhýbání se překážkám v již naplánované trase. Jsou zde shrnuty běžně používané snímače pro detekci překážek a algoritmy pro hledání cesty. Na těchto základech je navrženo ...
 • Segmentace tomografických dat v prostředí 3D Slicer 

  Korčuška, Robert
  Táto práca obsahuje základný teoretický rozbor segmentácie obrazu pomocou techniky SVM, teóriu klasifikácie dát a popis programu 3D Slicer. Práca popisuje spracovanie medicínskych obrazov a demonštruje problematiku segmentácie ...
 • Implementace metody snímání spektra v obvodu FPGA 

  Maňas, Ondřej
  Cílem této práce je návrh softwarového modelu a hardwerová implementece algoritmu snímání spektra založeného na cyklostacionární detekci. Navrhnutý detektor je plně implementován do obvodu FPGA a dále testován za podmínek ...
 • Autonomní venkovní systém pro pěstování rostlin 

  Schmidt, Dominik
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech udržování vhodných klimatických podmínek ve venkovním skleníku. Pro růst rostlin je důležitá vhodná teplota, vlhkost a dostatečný přísun vody. Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat ...
 • Webová aplikace zobrazující polohu IP stanic 

  Modrák, Zdeněk
  Práce se zabývá geolokací v síti internet. Postupně jsou rozebrány možnosti geolokace a dále se práce zabývá výhradně pasivními geolokačními metodami. Pod pasivní geolokační metody patří lokační databáze, které jsou v práci ...
 • Zabezpečovací systém pro budovy 

  Judiny, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá zabezpečovacím systémom pre budovy s riadiacim mikropočítačom Raspberry Pi a jeho prídavnými perifériami. Informácie sú prístupné na webovom servery.
 • Návrh embedded systému 

  Gábor, Tomáš
  Tato práce se zabývá použitím vývojové desky s procesorem s architekturou ARM jako platformou pro vzdálenou interakci s připojenou periferií. Popisuje praktické zkušenosti s vývojovou deskou A20-OLinuXino-Micro-4GB a její ...
 • Rozpoznávání ručně kreslených objektů 

  Křístek, Jakub
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním ručně kreslených objektů, které vznikly kresbou psychicky postižených dětí. Cílem je klasifikovat geometrická primitiva objektů do tříd, aby byly vykresleny spolu s idealizovaným tvarem ...
 • Použití statistických metod pro hodnocení progrese Parkinsonovy nemoci 

  Pecha, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá použitím statistických metod pro hodnocení progrese Parkinsonovy nemoci. Je zde uveden stručný popis Parkinsonovy nemoci. Dále je uvedeno zpracování a vyhodnocení hodnot řečových parametrů, ...
 • Řízení montážní linky světlometů 

  Sikora, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem montážního pracoviště na výrobu světlometů. Dokument obsahuje rozbor zadávací dokumentace montážní linky. Ve stručnosti je také popsáno, jak probíhá montáž světlometů. Dále je podrobně vysvětlena ...
 • Palivové vsázky na elektrárnách s reaktory VVER 

  Šajdler, Miroslav
  Tato práce je věnována palivovým vsázkám na elektrárnách s reaktory VVER. Popisuje průběh palivového cyklu od výroby až po uložení či přepracování. Je zde kladen důraz na střední část palivového cyklu v Jaderné elektrárně ...
 • Záporné elektrodové materiály v lithium-iontovém akumulátoru 

  Šikuda, Milan
  Táto práca sa zaoberá štúdiom lítium-iónových akumulátorov. Zameriava sa na záporné elektródové hmoty a elektrolyty. V práci sa podrobne rozoberá výroba, elektrochemické vlastnosti, možnosti zlepšenia parametrov záporných ...
 • Zpracování difuzně vážených obrazů 

  Petrek, Tomáš
  Diplomová práca skúma možnosť využitia difúzne vážených obrazov v medicíne. V práci je uvedený stručný fyzikálny princíp fungovania magnetickej rezonancie ako nástroja pre nedeštruktívne zobrazovanie vnútornej štruktúry ...
 • Analýza speklí pro segmentaci obrazů z optické koherentní tomografie 

  Gallo, Vladimír
  tejto práci sa nachádza základný popis princípu optickej koherentnej tomografie, prehľad jej aplikácií a základné rozdelenie týchto systémov. Ďalej sa práca zaoberá charakterom obrazov optickej koherentnej tomografie, pre ...