Зараз показуються 1-20 з 72927

 • Vyhodnocení možnosti úpravy vybrané části sítě veřejného osvětlení pro nabíjení EV 

  Hýsek, David
  Diplomová práce se zabývá konceptem smart cities v rámci motivace pro využití synergie sítě veřejného osvětlení a nabíjecích bodů. Práce poskytuje přehled projektů z České republiky i zahraničí se zaměřením na úpravy sítě ...
 • Hashování obrázků pomocí komprimačního vzorkování 

  Kopec, Peter
  Táto diplomová práca sa venuje analýze a implementácii hashovania obrázkov, ktoré vychádza z článku „Robust image hashing with compressed sensing and ordinal measures“[3]. Hashovanie obrázkov využíva tzv. vnímavé hashovacie ...
 • Návrh integrovaného ostrovního napájení rezidenčního domu 

  Klouda, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem integrovaného ostrovního systému pro řízení a napájení spotřeby rezidenčního domu. Cílem práce je vytvořit návrh tohoto soběstačného ostrovního napájení, a zhodnotit navržený systém z ...
 • Měření ionizujícího záření s optickými vlákny 

  Zbožínek, Tadeáš
  Diplomová práce je zaměřena na prostudování metod měření ionizujícího záření pomocí optických vláken. Větší pozornost je věnována jejich použití společně se scintilačními materiály. Navrhovaná metoda umožňuje propojení ...
 • Pracoviště pro měření kapacitních a proudových charakteristik lithium-iontových akumulátorů 

  Cápal, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů, popisuje běžné typy komerčních lithium-iontových akumulátorů, jejich výhody, nevýhody a charakteristické vlastnosti. Práce se detailněji věnuje ...
 • Kvantová distribuce klíčů 

  Klíčník, Ondřej
  Tato diplomová práce nepřímo navazuje na bakalářskou práci Kvantová distribuce klíčů přes optickou vláknovou infrastrukturu. Na rozdíl od předchozího dokumentu bude pozornost zaměřena zejména na praktické použití QKD ...
 • Skupinový podpis založený na bezpečném výpočtu více stran 

  Klasovitý, Kristián
  Práce se věnuje implementaci skupinového podpisu, který využívá společný výpočet dvou stran k vypočítání tajné hodnoty využité k podpisu. Díky tomu zůstává soukromý klíč člena skupiny skrytý před manažerem skupiny, a nemůže ...
 • Identifikace parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru 

  Karpenko, Oleksii
  V rámci řízení asynchronního motoru je důležité s co největší přesností určit parametry jeho náhradního zapojení. Tato práce se zaměřuje na identifikaci těchto parametrů různými metodami, které jsou reprezentovány ve tvaru ...
 • Levitační elektromagnet 

  Kondys, David
  Tato práce se zabývá magnetickou levitací. Je rozdělena do dvou hlavních kapitol. Zezačátku první kapitoly rozebírá druhy magnetické levitace a popisuje jejich využití v praxi. Dále je zaměřená na rychlovlaky MAGLEV, které ...
 • Nabíjecí standardy v oblasti elektromobility 

  Novák, Michal
  V této bakalářské práci je provedena literární rešerše na téma nabíjecích standardů v oblasti nabíjení elektrických vozidel. V práci jsou uvedeny historické standardy objevující se v počátcích rozvoje elektrických vozidel ...
 • Rozložení potenciálu a dotyková napětí vybraných typů uzemňovacích soustav 

  Novodomec, Radim
  Cieľom bakalárskej práce bolo skúmanie vplyvu tvaru, veľkosti, uloženia ako aj vplyv modelu pôdy v okolí zemniča, na veľkosť výsledných vzniknutých potenciálov a dotykového napätia pri prechode zemného prúdu zemničom. Pre ...
 • Zkouška kritickým stejnosměrným zatěžovacím proudem jisticích přístrojů nízkého napětí 

  Fůsková, Karolína
  V rámci bakalářské práce je řešena problematika jističů vhodných k použití v obvodech se stejnosměrnými proudy. Práce popisuje mechanismus a konstrukci jak malých jističů, tak kompaktních jističů se zaměřením na stejnosměrné ...
 • Porovnání oteplení jistícího přístroje nízkého napětí při různých provozních stavech 

  Kusák, David
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením a porovnáním naměřených hodnot oteplení svorek dvou kompaktních jističů řady 3VA1 při jejich různých provozních stavech. Oteplovací zkouška se provádí při zatížení přístroje jmenovitým ...
 • Analýza provozních vlastností elektrických strojů s proměnným počtem pólů 

  Rosendorf, Jakub
  Tato práce popisuje současný stav poznání elektrických strojů s přepínáním počtu pólů, jejich výhody a případné nevýhody. Dále se zaměřuje na aspekty návrhů a konstrukčních provedení těchto strojů, a to včetně způsobů ...
 • Lokalizace jednostranně napájených zkratů na vedení VVN 

  Zíka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá lokalizací jednostranně napájených zkratů na vedení VVN. První část bakalářské práce se zaobírá rešerší problematiky lokalizace jednostranně napájených 1f, 2f a 3f zkratů na vedení VVN. Dále ...
 • Nové požadavky fotovoltaického systému rodinného domu 

  Mička, Marek
  Bakalářská práce se zabývá požadavky fotovoltaického systému u rodinného domu. Jejím cílem je shrnout veškeré důležité informace při výběru fotovoltaického systému. Vprvní části bakalářské práce je shrnuta veškerá používaná ...
 • Bateriové úložiště s akumulátory v druhém životním cyklu 

  Král, Dominik
  Bakalářská práce pojednává o problematice spojené s řešením energetických uložišť. Zabývá se rozborem využívaných typů akumulátorů, zaobírá se jejich výhodami, nevýhodami, na jakém principu fungují. Je zaměřena na možnosti ...
 • Elektromagnetická analýza parametrů vícefázového elektrického stroje 

  Kříž, Antonín
  V této bakalářské práci byla provedena rešerše na téma historie a oblasti použití vícefázových strojů v transportu. Následně byla provedena rešerše na téma aspektů spojených s vícefázovými asynchronními stroji. V závěru ...
 • Nabíječka pro bateriový zdroj osciloskopu 

  Novák, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nabíječky pro bateriový zdroj osciloskopu. Výstupní parametry této nabíječky jsou: výstupní napětí 4,1 V a výstupní proud 15 A. Nabíječka je realizována jako blokující ...
 • Výběr ochranných pomůcek pro práce pod napětím v distribuční síti nízkého napětí 

  Kadlčík, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné třídy ochranných pomůcek pro práci pod napětím v distribuční síti nízkého napětí. Práce pod napětím představuje pro pracovníky vážné bezpečnostní riziko, zvláště z hlediska ...