Now showing items 41-60 of 71706

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zeman, Radim
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. v letech 2016-2020. První část obsahuje vymezení cíle, metodiky a postupy zpracování. Druhá část se zabývá teoretickými ...
 • Hodnocení finanční situace podniku PKD, s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Dvořák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace a návrhy na její zlepšení pro vybraný podnik PKD, s.r.o. za roky 2016-2020. První část je zaměřena na teorii finanční analýzy, kde jsou popsány jednotlivé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cardová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Polygra a.s. v letech 2016 až 2020 a návrhům na její zlepšení. Práce je rozdělena na tři části. První část se zaměřuje na teoretická východiska, která jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Komínková, Denisa
  Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace výrobního podniku XY s.r.o. v letech 2016-2020. Práce je rozdělena do třech částí. V první části je uvedena teoretická část, která je podkladem pro provedení následující ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Bartík, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Javořice, a.s. v období 2016–2020 a následným podáním návrhů na její zlepšení. V první kapitole jsou zpracovány a vysvětleny jednotlivé teoretické metody ...
 • Kritická analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Gardlová, Natália
  Práce je zaměřena na nedokonale konkurenční trh a jeho části. Konkrétně se bude jednat o monopol, oligopol a monopolistickou konkurenci. V práci bude provedena analýza cenové tvorby konkretního subjektu na trhu a následné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hudzieczková, Eva
  Předmětem bakalářské práce je za pomoci elementárních metod finanční analýzy zhodnotit finanční podmínky podniku LEXONA s.r.o. v letech 2016–2020 a na základě zjištěných skutečností navrhnout možná opatření, která by vedla ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Hájková, Jolana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti ZAPA beton a.s. Nejdříve je v rámci teoretické části představena metodika finanční analýzy, pak je provedena samotná finanční a strategická analýza. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Řehůřek, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti AK signal Brno a.s. v letech 2016 až 2020. První část se zabývá literární rešerší, ve které je charakterizovaná finanční analýza, uživatelé, vstupy, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Šidlo, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Hlavním cílem je předložit návrhy pro optimalizaci mzdových a osobních nákladů vybraného zaměstnavatele. Na základě ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Šubr, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek a zajištěním dluhů. V teoretické části práce autor vymezuje základní pojmy z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Teoretická část tvoří podklad zbylých částí ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Szentkirályi, Denis
  Bakalárska práca sa venuje problematike pracovnoprávnych vzťahov u vybraného zamestnávateľa. Zameriava sa na optimalizáciu mzdových a osobných nákladov zamestnávateľa v súvislosti s riešeným problémom, ktorý sa týka ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Dobšíček, Vít
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného systému vymáhání pohledávek u vybraného podnikatele v letech 2018-2020. Teoretická část vymezuje základní pojmy z právního a ekonomického hlediska. Analytická část obsahuje ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Šauer, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního a ekonomického hlediska. Analytická část se zaměřuje ...
 • Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti 

  Berdnyk, Dariia
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku marketingové komunikace květinářství „Květiny u pošty“ s cílem zdokonalit oblast podpory prodeje a reklamy. Jejich podstata je vysvětlena v první, teoretické části práce. Praktická ...
 • Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti 

  Novotný, David
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingové komunikace, především na podporu prodeje a reklamu společnosti Binderberger CZ s.r.o. Práce je rozdělena na do tří částí, z nichž první je zaměřena na teoretické ...
 • Návrh změn motivačního programu ve vybraném podniku 

  Besedin, Zakhar
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení motivačního systému a na návrhy změn tohoto systému ve společnosti Český rozhlas Brno, a to pomocí kvantitativní metody výzkumu. Cílem překládané absolventské práce je navrhnout ...
 • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku 

  Krist, Jan
  Hlavním cílem závěrečné práce jsou návrhy voblasti řízení lidských zdrojů ve firmě Víno Sýkora s.r.o. Na základě realizované analýzy stávajícího stavu vyplynulo zaměření práce zejména na analýzu pracovních míst, motivaci ...
 • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku 

  Kremrová, Šárka
  Bakalářská práce pojednává o řízení lidských zdrojů, vymezuje konkrétní oblasti řízení lidských zdrojů a definuje činnosti personalisty. První část práce se věnuje teoretickým východiskům, přesněji tedy vymezení definice ...
 • Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn 

  Esslerová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti ULMA Construcción CZ, s.r.o. První část je zaměřena na teoretické poznatky související s problematikou odměňování. V druhé části je zpracována analýza ...