Podsbírka ve sbírce

Poslední příspěvky

 • Variantní řešení MÚK Mohelnice sever 

  Lukáš, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem variantního řešení mimoúrovňové křižovatky Mohelnice sever. Porovnává stávající návrh křižovatky, který je považován za nevhodný, s dvěma novými návrhy okružních křižovatek. Cílem práce ...
 • Studie propojení mezi MÚK Ostrovačice na D1 a D52 

  Janyška, Miroslav
  Tato diplomová práce je vyhledávací studie, která se zabývá navržením koncepčního podkladu silničního propojení kapacitní komunikace číslo 43 a dálnice D52. Možná trasa komunikace číslo 43 je navrhována v silničních i ...
 • Studium syntézy ethylesteru kyseliny mléčné z jejích solí 

  Hlavatá, Daniela
  Diplomová práca sa zaoberá syntézou ethyl esteru kyseliny mliečnej (ethyl laktátu) z jej solí. V teoretickej časti bola spracovaná literárna rešerš so zameraním na výrobné technológie esterov kyseliny mliečnej, predovšetkým ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Bakov nad Jizerou - Česká Lípa mezi km 18,812 a km 21,800 

  Dohnal, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce jednokolejné železniční tratě Bakov nad Jizerou – Česká Lípa mezi km 18,812 (od ZV 7 ve stanici Bezděz) a km 21,800. Práce řeší návrh geometrických parametrů koleje. V rámci ...
 • Studie Boskovické spojky 

  Jung, Jiří
  Práce řeší návrh tzv. Boskovické spojky, tedy tratě umožňující přímou jízdu vlaků z Brna do Boskovic mimo železniční stanici Skalice nad Svitavou. V rámci práce je navržena vlastní trasa spojky včetně napojení do traťového ...
 • Stavební úpravy traťového úseku Tišnov - Nedvědice pro zavedení 30 minutového taktu osobní dopravy 

  Moldovan, Lilija
  Tato bakalářská práce se zabývá možností návrhu 30ti minutového taktu v úseku Tišnov - Nedvědice a stavebními úpravami spojenými s jejím zavedením. Při zavedení taktu je brán ohled na návaznost stávajících spojů.
 • Studium syntézy laktidů z esterů kyseliny mléčné 

  Tomala, Libor
  Diplomová práce se zabývá problematikou syntézy laktidu z esterů kyseliny mléčné. Teoretická část práce je zaměřena na aktuální znalosti technologií kyseliny mléčné, jejich alkylesterů a cyklického dimeru této kyseliny – ...
 • Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum 

  Kubíček, Martin
  Diplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální ...
 • Nástěnka pro grafické zobrazování firemních statistik 

  Bortlová, Pavlína
  Co je měřeno, může být vylepšováno. Proto firma Red Hat a tým PnT DevOps apeluje na vytvoření grafické vizualizace metrik a klíčových identifikátorů výkonnosti (KPIs), které bude k dispozici zákazníkům, inženýrům a ...
 • Využití hlubokého učení pro rozpoznání textu v obrazu grafického uživatelského rozhraní 

  Hamerník, Pavel
  Optické rozpoznání znaků (OCR) je již mnoho let oblastí zájmu. Je definováno jako proces digitalizace obrazu dokumentu do sekvence znaků. Navzdory desetiletím intenzivních výzkumů jsou systémy OCR, které jsou srovnatelné ...
 • Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity 

  Jileček, Jan
  V této práci zkoumám snímač mozkové aktivity OpenBCI Ultracortex IV EEG ve formě headsetu, problematiku nahrávání EEG dat, neurofeedbacku a metody strojového učení z nasbíraných dat mozkové aktivity sensorimotorické části ...
 • Automatické hodnocení anglické výslovnosti nerodilých mluvčích 

  Gazdík, Peter
  Výuka anglickej výslovnosti s využitím počítača sa v súčasnej dobe stáva čoraz viac populárnejšou. Napriek tomu presnosť týchto systémov je stále pomerne nízka. Táto diplomová práca sa preto zameriava na zlepšenie existujúcich ...
 • Obfuskační techniky ransomware 

  Jacko, Jerguš
  Táto práca sa snaží navrhnúť, implementovať a poukázať na nové techniky obfuskácie činnosti ransomvéru s využitím princípov entropie dat, ktoré nespadajú do detekčných možností známych anti-ransomvérových a anti vírových ...
 • Aplikace pro Android na bezpečnostní monitorování komunikace 

  Klepáčková, Karolína
  Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci aplikace pro monitorování síťové komunikace ostatních aplikací v mobilním zařízení s platformou Android. Poskytuje uživateli informace o bezpečnostních rizicích, jenž mohou ...
 • Kosterní animace pro GPUengine 

  Minařík, Antonín
  Cílem této práce je studium technik používaných pro kosterní animace a následný návrh a implementace rozšíření pro kosterní animace do knihovny GPUEngine. V teoretické části jsou popsány techniky animací, kosterních animací ...
 • Detekce phishingu ve webových stránkách 

  Beňo, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom nástroja na detekciu a klasifikáciu phishing útokov. Práca popisuje techniky a formy phishing útokov a zároveň dostupné nástroje a spôsoby detekcie phishing útokov. Na základe analýzy existujúcich ...
 • Zpracování uživatelských recenzí 

  Cihlářová, Dita
  Velmi často lidé nakupují na internetu zboží, které si nemohou prohlédnout a vyzkoušet. Spoléhají se tedy na recenze ostatních zákazníků, ale těch už může být v dnešní době příliš mnoho na to, aby je člověk mohl sám rychle ...
 • Laserový řezací plotr ocelových plátů 

  Dokulil, Marek
  Tato diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí. První sekce se věnuje historii a vývoji laserů. Druhá část poté popisuje jednotlivé druhy laserových technologií, které se v dnešní době používají v průmyslu. Dále ...
 • Webová aplikace pro hodnocení kvality obrazu a videa 

  Píč, Karel
  Tato práce dala za vznik webové aplikaci pro hodnocení kvality obrazů a videí, a to především těm s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K hodnocení se používají metriky, jejichž výsledky budou sloužit pro věděcké účely a ...
 • Nástroj pro podporu řízení agilních vývojových týmů 

  Uchytil, Albert
  Tato práce řeší tvorbu prototypu nástroje pro řízení agilních vývojových týmů. Nejdříve se věnuje teoretickým základům pro budovaný nástroj. Dále se věnuje analýze požadavků na daný informační systém. Poté probírá výběr ...

Zobrazit další