Show simple item record

Apartment building Zlin

dc.contributor.advisorPěnčík, Jancs
dc.contributor.authorGavlík, Adamcs
dc.date.accessioned2020-07-10T06:58:57Z
dc.date.available2020-07-10T06:58:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationGAVLÍK, A. Bytový dům Zlín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128883cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191222
dc.description.abstractBakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby bytového domu ve Zlíně. Bytový dům je situován v zastavitelném území Boněcký rybník, Příluky u Zlína. Bytový dům se skládá z jednoho podzemního a čtyř nadzemních podlaží. Základy tvoří monolitická základová deska z vodostavebního železobetonu. V suterénu je umístěno technické zázemí objektu a skladovací kóje jednotlivých bytů. V nadzemních podlažích se nachází patnáct různě velkých bytových jednotek. Součástí většiny bytových jednotek je lodžie nebo terasa. V 1. NP je kromě bytových jednotek umístěna i kolárna. Nosné konstrukce bytového domu jsou tvořeny monolitickým železobetonem. Obálka budovy je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS s obkladovými pásky klinker. Střecha je plochá jednoplášťová. Ke stavbě náleží parkoviště a zahrada pro obyvatele bytového domu.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is a project documentation of the construction of an apartment building in Zlín.This building is situated in the area suitable for building and housing, Boněcký rybník, Příluky u Zlína. This apartment building is designed with four floors and one underground floor. The lower structure is made of waterproof concrete. In this underground floor is situated technical backround of this building and also storage cellars, each for one apartment. The whole building consits of fifteen flats, these flats differ in dispozition or size. Part of most of these flats is loggia or terrace. In the first floor, there are not only flats, but also cycling room – room working as storage for bicycles for people living in this building. The bearing construction of this object is made of reinforced concrete, it is also insulated with ETICS and klinker facing strip. The roof is designed as single-layer flat roof. There is also a parking lot and gardens for owners of these flats.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectvodostavební betoncs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectpodzemní vodacs
dc.subjectETICScs
dc.subjectklinkercs
dc.subjecthydroizolacecs
dc.subjectplochá střecha.cs
dc.subjectResidential buildingen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectbuildingen
dc.subjectwaterproof concreteen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectunderground wateren
dc.subjecteticsen
dc.subjectklinkeren
dc.subjectwaterproof systemen
dc.subjectflat roofen
dc.titleBytový dům Zlíncs
dc.title.alternativeApartment building Zlinen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-07-09-13:46:39cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128883en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.10 08:58:57en
sync.item.modts2020.07.10 08:21:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeNespěšný, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. František Vajkay, Ph.D. - místopředseda, Ing. Bc. Aneta Aya Hnízdilová - tajemník, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,cs
but.defence- Základní popis lokality pro navrhovaný objekt - základní popis členění objektu, dispoziční řešení jednotlivých podlaží navrženého objektu - základní popis konstrukčního řešení objektu, způsob založení objektu, svislý nosný systém, stropní konstrukce, provedení výtahové šachty - architektonické zpracování objektu otázky oponenta: - doplnění zakreslení ochranných pásem inženýrských sítí v situačním výkresu - uvedení okrajových podmínek návrhu vsakovací jímky srážkových odpadních vod - uvedení výpočtu minimálního počtu parkovacích stání - shrnutí výhod a nevýhod konstrukcí provedených z vodostavebních betonů - shrnutí vhod a nevýhod tepelné izolace z desek PIR, alternativy návrhu tepelně izolační vrstvy - způsob návrhu bytových jader, absence revizních dvířek v některých podlažích, objasnění velikosti šachet v návaznosti na jejich použití - vysvětlení navrženého řešení detailu atikycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record