Show simple item record

Apartment building

dc.contributor.advisorStruhala, Karelcs
dc.contributor.authorMrázková, Evacs
dc.date.accessioned2020-07-10T06:59:14Z
dc.date.available2020-07-10T06:59:14Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMRÁZKOVÁ, E. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128929cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191267
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu v obci Pasohlávky u Brna. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní budova s 8 bytovými jednotkami. V každém podlaží bytového domu se nachází 4 bytové jednotky. Budova je nepodsklepený založen na základových pasech z prostého betonu v kombinaci se ztraceným bedněním z betonových tvarovek a podkladní betonovou deskou. Konstrukční systém je navržen příčný nosný z keramického zdiva. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplením systému ETICS a vnitřní nosné stěny jsou akustické. Stropní konstrukce a konstrukce schodiště jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Budova je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Součástí návrhu jsou i zpevněné plochy teras, chodníků a parkovacích stání.cs
dc.description.abstractThe subject of the thesis is the processing of project documentation for the construction of a residential building in Pasohlávky u Brna. It is a detached building with two above-ground floors. There are 8 residential units in the building, 4 housing units on each floor. The building does not have a cellar, the structure is based on strip foundations from plain concrete in combination with pre-cast permanent formwork from concrete block and foundation slab. The structural system is designed as a masonry system from clay masonry. The external walls are covered with contact thermal insulation ETICS and internal loadbearing walls are design as an acoustic wall. The ceiling structure is made from a cast-in-place reinforced concrete floor. The building is covered with a single-layer flat roof. The project documentation also includes design of terrace, footpath and parking spaces.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectkeramické zdivocs
dc.subjectkontaktní zateplenícs
dc.subjectželezobetonové monolitické stropycs
dc.subjectplochá střecha.cs
dc.subjectResidential buildingen
dc.subjectclay masonryen
dc.subjectcontact thermal insulationen
dc.subjectcast-in-place reinforced concrete flooren
dc.subjectflat roof.en
dc.titleBytový důmcs
dc.title.alternativeApartment buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-07-09-13:47:16cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128929en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.10 08:59:14en
sync.item.modts2020.07.10 08:17:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVlach, Františekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - předseda, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Klára Hobzová - tajemník, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Janík - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka odpovídala na otázky kladené oponentem. Do jaké výšky by se měla minimálně vytáhnout izolace nad úroveň střechy? Proč máte ve spodní stavbě 2 asfaltové pásy? Hodnocení: Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record