Show simple item record

Thematic map of path and stream in Lubě valley under Paní hora hill

dc.contributor.advisorVondrák, Jiřícs
dc.contributor.authorPačinek, Erikcs
dc.date.accessioned2020-07-10T06:59:26Z
dc.date.available2020-07-10T06:59:26Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPAČINEK, E. Zaměření a vyhotovení účelové mapy v údolí potoka Lubě pod Paní horou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128985cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191321
dc.description.abstractV dané lokalitě byla vybudována pomocná měřická síť, která byla připojena do závazných referenčních systémů S-JTSK a Bpv. Síť byla změřena pomocí technologie GNSS a polární metody. Z těchto určených bodů sítě následovalo podrobné měření tachymetrickou metodou. Získané hodnoty a data z měření se zpracovala v příslušných geodetických programech. Výsledkem celé práce bylo vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 s veškerou potřebnou dokumentací. Výstupy práce byly připraveny pro případné předání k tvorbě DMT.cs
dc.description.abstractAn auxiliary survey network was built in the locality and connected to the bindincg reference system S-JTSK and Bpv. The network was measured using GNSS technology and the polar method. From these designated points of the network, deatailed measurements were made by the tachymmetric method. Obtained values and data from the measurements were processed in relevant geodetic programs. The result of this thesis was to create a thematic map in scale 1: 500 with all necessary documentation. Outputs of the thesis were prepared for eventual handover to DMT creation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚčelová mapacs
dc.subjectLuběcs
dc.subjectPaní horacs
dc.subjecttachymetriecs
dc.subjectGNSScs
dc.subjectDMTcs
dc.subjectměřická síťcs
dc.subjectThematic mapen
dc.subjectLuběen
dc.subjectPaní horaen
dc.subjecttachymmetryen
dc.subjectGNSSen
dc.subjectDMTen
dc.subjectsurvey networken
dc.titleZaměření a vyhotovení účelové mapy v údolí potoka Lubě pod Paní horoucs
dc.title.alternativeThematic map of path and stream in Lubě valley under Paní hora hillen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-26cs
dcterms.modified2020-07-09-13:51:14cs
thesis.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128985en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.10 08:59:26en
sync.item.modts2020.07.10 08:12:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeJežek, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. - předseda, Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Ježek - tajemník, Ing. Bronislav Lapčík - člen, Ing. Markéta Pospíšilová - člen, Ing. Milan Jelínek - člen, Ing. Josef Žižka - člen, Ing. Jiří Ježek - člen,cs
but.defenceStudent přednesl obhajobu své bakalářské práce a odpověděl na dotazy oponenta. Ing. Žižka : Dotaz průběh vrstevnic. Ing. Lapčík : Dotaz na mazání orientací směrů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record