• Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Vítková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti STROJSTYL,s.r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a metody vztahující se k oceňování podniku a je zmíněn postup pro provedení ocenění podniku. ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Tordeurs, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřená na stanovení hodnoty podniku za použití výnosových metod. Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, metod a postupu při oceňování podniku. Analytická ...
 • Podnikatelský záměr - založení fitness centra 

  Bukai, Martin
  Předmětem diplomové práce je vytvořit Podnikatelský plán pro založení fitness centra v Brně. V první části jsou stanovena teoretická východiska, která nám charakterizují podnikatelské prostředí v České republice a dávají ...
 • Řízení volného kapitálu podniku na finančním trhu 

  Malo, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá riadením voľného kapitáli vybraného podniku na finančnom trhu so zameraním na podielové fondy a fondy typu ETF. Výsledkom je konštrukcia a analýza potenciálneho zhodnotenia investičnej ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro dohled 

  Čelka, Marek
  Cieľom práce je návrh a implementácia informačného systému pre servisný dohľad, ktorý bude schopný automatizovane monitorovať požadované zariadenia vybranej spoločnosti. Tomuto cieľu predchádzala strategická analýza pomocou ...
 • Model predikce bankrotu 

  Kratochvilová, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části je nejprve představena stěžejní terminologie a metodika tvorby bankrotních modelů. ...
 • Aplikace agilní metodiky v projektovém řízení 

  Szuchan, Patrik
  Diplomová práca pojednáva o zmenách pre zefektívnenie projektového riadenia, vývoja a práce vo vývojových tímoch zavedením agilnej metodiky Scrum. Začiatok diplomovej práce sa venuje teoretickým východiskám a základným ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Řezáč, Vojtěch
  Obsahem diplomové práce je analýza informačního systému společnosti Poclain Hydraulics a návrh změn na zvýšení efektivity a bezpečnosti, které firmě pomůžou v jejich vnitropodnikových procesech. Výsledek přinese přehlednější ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Veselík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému a následně alternativním výběrem a implementací nového informačního systému ve vybrané společnosti. První část diplomové práce je zaměřena na ...
 • Sladění dynamického růstu s vnitřním rozvojem společnosti zabývající se digitálním marketingem 

  Štadlerová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy v oblasti sladěním vnitřního rozvoje společnosti s dynamickým růstem společnosti působící v oblasti digitálního marketingu v Brně. Teoretická část se zabývá vymezení základních pojmů ...
 • Návrh strategie expanze na zahraniční trh 

  Vítková, Karolína
  Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na zahraniční trh. Tato společnost sídlí v Brně a hlavním předmětem podnikání je prodej dámské módy. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se ...
 • Interní komunikace ve vybrané společnosti 

  Spáčilová, Alice
  Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část, kde jejímž hlavním cílem je správné nastavení interní komunikace ve vybrané společnosti. Je analyzován a vyhodnocován současný stav vybrané společnosti. Následně jsou na ...
 • Rozvoj obchodních aktivit vybrané reklamní společnosti 

  Blahová, Veronika
  Diplomová práca sa zameriava na rozšírenie obchodných aktivít reklamnej spoločnosti Afinita, s. r. o., ktorá sa špecializuje na potlač a výrobu reklamných predmetov. Hlavným cieľom spoločnosti je rozvoj obchodných aktivít, ...
 • Založení malého podniku 

  Mikesková, Dana
  Diplomová práce je zaměřena na založení malého podniku, konkrétně CrossFit gymu, pro který je vytvořen podnikatelský plán. CrossFit gym bude nabízet lekce CrossFitu, individuální tréninky či pouze vstupy s možností využití ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Konečná, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného komunikačního mixu vybraného podniku, zjišťuje marketingové nedostatky a navrhuje nové nástroje komunikačního mixu. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Stupka, Radim
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ProMedica spol. s r.o., čehož je dosaženo pomocí nástrojů situační a finanční analýzy a na základě tohoto zhodnocení jsou dále formulovány návrhy na ...
 • Komunikační mix společnosti při vstupu na zahraniční trh 

  Kollár, Robin
  Tato diplomová práce je zamerena na komunikacni mix výrobce a prodejce skleněných a dekoračních výrobků Royal Crystal, s.r.o. při vstupu na zahraniční trh prostřednictvím internetového obchodu. Podnik byl založen v roce ...
 • Bezpečnostní GAP analýza ve firemním prostředí 

  Sommer, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá úrovní bezpečnosti informací ve vybraném firemním prostředí. Pro tento účel bude vypracována bezpečnostní GAP analýza, která vychází z doporučené normy ISO/IEC 27002. Na základě provedené analýzy ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Bendová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o využití fuzzy modelu při hodnocení dodavatelů televizí. Tento model slouží k jednoduššímu a rychlejšímu rozhodování o výběru dodavatele konkrétní zakázky. Fuzzy model je vytvořen na základě ...
 • Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Tomanová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem na rozvoj systému odměňování ve vybrané společnosti s využitím konceptu celkové odměny. V první části je využita faktografická rešerše pro popsání teorie a lepší pochopení problematiky. ...