Now showing items 21-40 of 367

 • Studie implementace systému SAP se zaměřením na nákup 

  Kaděra, Štěpán
  Diplomová práce se zaměřuje na studii implementace ERP systému SAP s orientací na nákupní oddělení. V práci budou popsány výhody systému SAP oproti současně užívanému systému Helios Orange, dále také jednotlivé kroky ...
 • Studie řízení nákupu se zaměřením na zásoby ve vybrané obchodní organizaci 

  Vaverková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení nákupního procesu v organizaci. Specifikuje řízení nákupní činnosti a řízení zásob. Zaměřuje se na popis informačních systémů v organizaci. Obsahuje návrhy na úpravu systému napomáhající ...
 • Studie logistické koncepce ve výrobním podniku 

  Flídr, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na zavedení kanban systému ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V teoretické části jsou popsány principy logistiky, štíhlé výroby a řízení zásob včetně jejich základních nástrojů ...
 • Studie štíhlého podniku se zaměřením na plynulost materiálových toků 

  Doležel, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení charakteristik štíhlého podniku se zaměřením na plynulost materiálových toků ve výrobě. Specifikuje prvky štíhlého podniku a obsahuje návrh nového rozmístění pracovišť ve výrobě a ...
 • Tvorba mobilní aplikace a podnikatelského plánu pro začínající start-up 

  Miklánek, Peter
  Diplomová práca sa zoberá návrhom, implementáciou a vytvorením mobilnej aplikácie a podnikateľského plánu pre začínajúci start-up, ktorý ponúka sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí. Aplikácia je určená pre mobilnú ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů 

  Mrhač, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřena na praktické využití projektového managementu za účelem nákupu nových přenosových vozů pro společnost ABC. Nejprve jsou popsány teoretické aspekty, poté je zanalyzován trh. Na základě těchto ...
 • Návrh projektu vývoje a zavedení aplikace pro plánování a řízení lidských zdrojů 

  Novák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu na vývoj a zavedení aplikace, která bude zaměřena na vykazování firemního IT oddělení, jež následně podpoří plánování lidských zdrojů. Práce obsahuje analýzu konkrétní společnosti, ...
 • Aplikace agilní metodiky v projektovém řízení 

  Szuchan, Patrik
  Diplomová práca pojednáva o zmenách pre zefektívnenie projektového riadenia, vývoja a práce vo vývojových tímoch zavedením agilnej metodiky Scrum. Začiatok diplomovej práce sa venuje teoretickým východiskám a základným ...
 • Návrh a tvorba informačního systému pro optiky 

  Komínek, Vít
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu, návrh a tvorbu vlastního informačního systému vytvořeného pro oční optiky. Informační systém bude provázet uživatele v převážné většině procesů spojených s provozem pobočky oční optiky.
 • Návrh, tvorba a implementace aplikace pro placené kampaně ve firemním prostředí 

  Lizuch, Filip
  Diplomová práca analyzuje spoločnosť iPARTNER s. r. o. a jej vývoj za obdobie posledných rokov. Na zhodnotenie súčasného stavu sú využité analytické metódy SWOT, 7S, SLEPT a analýza nástrojov na správu platených kampaní. ...
 • Návrh a tvorba trackovacího systému s podporou vnitropodnikových analýz 

  Okáník, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření funkčního systému pro zefektivnění pracovních procesů v rámci prostředí firmy Anovis. Práce je uvozena základním teoretickým pozadím. V druhé části se zaměřuje na prozkoumání ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Řezáč, Vojtěch
  Obsahem diplomové práce je analýza informačního systému společnosti Poclain Hydraulics a návrh změn na zvýšení efektivity a bezpečnosti, které firmě pomůžou v jejich vnitropodnikových procesech. Výsledek přinese přehlednější ...
 • Obchodní strategie podniku 

  Foltýn, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení rozvoje podniku s cílem návrhu vhodné modifikace obchodní strategie pro společnost působící na evropském trhu vytápění. Práce směřuje k návrhu změny stávající obchodní ...
 • Strategické řízení rozvoje podniku 

  Švajda, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie pro malý podnik. Jako východisko poslouží strategická analýza, která identifikuje vnitřní a vnější vlivy působící na daný podnik. Nakonec je vypracován návrh strategie rozvoje ...
 • Rozvoj značky vybrané společnosti 

  Horák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou značky společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p., která svým zákazníkům nabízí služby zkušebnictví, inspekce a certifikace. V teoretické části je provedena literární rešerše ...
 • Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Tomanová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem na rozvoj systému odměňování ve vybrané společnosti s využitím konceptu celkové odměny. V první části je využita faktografická rešerše pro popsání teorie a lepší pochopení problematiky. ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Beran, Jaromír
  Diplomová práce se zabývá návrhy pro rozvoj a budování značky u maloobchodní společnosti Goled, která se zabývá online prodejem LED osvětlení. V práci jsou identifikovány vhodné teoretické koncepty pro rozvoj značky. Nejprve ...
 • Marketingová komunikace Craft beer pubu 

  Poništová, Natália
  Diplomová práca sa zameriava na marketingovú komunikáciu Craft Beer & Food pubu U Vašinů. Prvá časť práce je zameraná na teoretické poznatky z oblasti marketingu a marketingového mixu. Druhá časť práce obsahuje analýzu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenít 

  Kovanda, Patrik
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci společnosti IMOS Brno, a.s. v letech 2014 až 2018 za využití ukazatelů finanční analýzy. Výstupem teoretické a analytické části diplomové práce jsou návrhy zlepšení problematických ...