Show simple item record

Invest of Retail Investors in Collective Investment Funds

dc.contributor.advisorRejnuš, Oldřichcs
dc.contributor.authorKyllarová, Barbaracs
dc.date.accessioned2020-07-10T08:04:52Z
dc.date.available2020-07-10T08:04:52Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKYLLAROVÁ, B. Investování drobných investorů do fondů kolektivního investování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other111025cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191333
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá investováním drobných investorů do fondů kolektivního investování a doporučením vhodného investičního fondu pro daného investora. Teoretická část je věnována obecným investičním pojmům se zaměřením na fondy kolektivního investování a hodnocení jejich výnosnosti, rizika a likvidity. Praktická část se věnuje výběru, analýze a komparaci fondů. Návrhová část obsahuje investiční doporučení konkrétního fondu splňujícího investiční požadavky konkrétního investora.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the investment of small investors in collective investment funds and the recommendation of a suitable investment fund for a given investor. The theoretical part is devoted to general investment concepts with a focus on collective investment funds and evaluation of their return, risk and liquidity. The practical part is devoted to the selection, analysis and comparison of funds. The design part contains investment recommendations of a specific fund meeting the investment requirements of a specific investor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectkolektivní investovánícs
dc.subjectinvestiční fondycs
dc.subjectpodílové fondycs
dc.subjectvýnosnostcs
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectcollective investmenten
dc.subjectinvestmet fundsen
dc.subjectmutual fundsen
dc.subjectprofitabilityen
dc.titleInvestování drobných investorů do fondů kolektivního investovánícs
dc.title.alternativeInvest of Retail Investors in Collective Investment Fundsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-09cs
dcterms.modified2020-07-13-12:29:41cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111025en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:59:22en
sync.item.modts2021.11.10 13:59:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKomárková, Miroslavacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - částečně zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Zich - Zdůvodněte, jakým způsobem jste vybrala investora ve své práci. - částečně zodpovězeno. doc. Zich - Je Vámi zvolený přístup uváděný v práci zobecnitelný na investory s jiným profilem? - částečně zodpovězeno doc. Zich - Jak vypadá typický investor v České republice? - částečně zodpovězeno Ing. Ptáček - V seznamu literatury se odkazujete na zákon o kolektivním investování a zákon o investičních společnostech a fondech. Jaký je rozdíl mezi těmito zákony? - nezodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record