Show simple item record

Development of Business Activities for Selected Advertising Company

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorBlahová, Veronikacs
dc.date.accessioned2020-07-10T08:05:00Z
dc.date.available2020-07-10T08:05:00Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBLAHOVÁ, V. Rozvoj obchodních aktivit vybrané reklamní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127518cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191371
dc.description.abstractDiplomová práca sa zameriava na rozšírenie obchodných aktivít reklamnej spoločnosti Afinita, s. r. o., ktorá sa špecializuje na potlač a výrobu reklamných predmetov. Hlavným cieľom spoločnosti je rozvoj obchodných aktivít, zvýšenie zisku a posilnenie konkurencieschopnosti. V diplomovej práci je zahrnutá analýza súčasného stavu spoločnosti a jej okolia. Na záver bude zhodnotená návratnosť investície a zhotovený nový obchodný model.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the expansion of business activities for the advertising company Afinita, s. r. o., which specialises in the printing and production of promotional items. The main goal of the company is to develop its business activities, increase profits and strengthen competitiveness. The diploma thesis includes an analysis of the current state of the company and its industry. Finally, the return on investment will be evaluated and a new business model will be created.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobchodný modelcs
dc.subjectrozvojcs
dc.subjectziskcs
dc.subjectkonkurenciacs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectbusiness modelen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectprofiten
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcompanyen
dc.titleRozvoj obchodních aktivit vybrané reklamní společnostics
dc.title.alternativeDevelopment of Business Activities for Selected Advertising Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-09cs
dcterms.modified2020-07-13-12:16:33cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127518en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:04:06en
sync.item.modts2021.11.08 12:59:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMilichovský, Františekcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího práce: V čem vidíte hlavní praktický přínos? Které návrhy budou v společnosti aplikované? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Jaký je předpokládaný harmonogram zavádění uvedených návrhů? - Odpovězeno Ph.D. Poláček: Kolik budou stát doporučené návrhy? - Odpovězeno Doc. Škapa: Jak bude rozdělena ziskovost vašich návrhů? - Neodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record