Recent Submissions

 • Detekce kvádrů-krabic v obraze 

  Soroka, Matej
  Cieľom tejto práce je experimentovať a vyhodnotiť algoritmy s rôznymi prístupmi počítačového videnia s cieľom automatickej detekcie krabíc-kvádrov v obraze. Za týmto cieľom boli v riešení použité prístupy založené na ...
 • Nástroj pro vizualizaci mikrobiomových dat 

  Mišáková, Silvia
  Táto práca sa zameriava na vytvorenie nového nástroja pre vizualizáciu mikrobiomových dát. Vytvorený nástroj používa pre redukciu dimenzií analýzu hlavných komponent (PCA) a analýzu hlavných súradníc (PCoA). V prípade ...
 • Webový vyhledávač registrace domácích zvířat 

  Zaklová, Kristýna
  Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit webový vyhledávač registrace domácích zvířat, který bude následně použit v reálném provozu. Podstatou řešení je vykonávání dotazů nad dostupnými tuzemskými registry v jednom kroku, ...
 • Parametrické 2D/3D modely 

  Šober, Patrik
  Cílem této práce bylo vytvoření aplikace pro tvorbu a manipulaci 2D a 3D modelů skrze parametrickou konstrukcí. Práce postupně rozebíra teoretický základ okolo tvorby a reprezentace 3D modelů v počítačové grafice, pojmy ...
 • Neuronový strojový překlad pro jazykové páry s malým množstvím trénovacích dat 

  Filo, Denis
  Táto práca sa zaoberá neurónovým strojovým prekladom pre tzv. low-resource jazyky. Cieľom bolo pomocou experimentov vyhodnotiť súčasné techniky a navrhnúť ich vylepšenia. Prekladové systémy v tejto práci využívali architektúru ...
 • Automatické dopředné prořezávání programů 

  Patrik, Nikolas
  Táto práca popisuje návrh a implementáciu nového riešenie pre nástroj DiffKemp na automatické dopredné prerezávanie programov. Po zdĺhavej analýze súčasného riešenia, sme sa rozhodli súčasné riešenie ponechať a rozšíriť ...
 • Indoor Detection of People Based on Vital Sign Sensing 

  Plaček, Dan
  V dnešní době chytrých domácností a velkého důrazu kladeného na ochranu dat, je žádoucí provádět detekci přítomnosti člověka a také jeho zdravotního stavu anonymně, a to za pomoci jeho vitálních funkcí. Cílem této práce ...
 • Webová aplikace pro správu certifikátů 

  Kobyda, Simon
  Cieľom tejto práce je vytvorenie softvéru na získanie a správu X.509 certifikátov. Hlavný dôraz je na poskytnutie múdreho a intuitívneho uživateľského rozhrania, ktoré by dovolilo spravovať certifikáty aj administrátorom, ...
 • Mobilní aplikace pro hledače pokladů 

  Skaličan, Robin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace má ulehčit práci se záznamem nálezů hledačům s detektorem kovu při svém hledání. Cílem je také usnadnit ...
 • Separace mluvčích v časové doméně pomocí neuronové sítě 

  Peška, Jiří
  Práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro automatickou separaci mluvčích v akustickém prostředí. Cílem je implementovat neuronovou síť podle architektury TasNet za použití frameworku PyTorch, natrénovat ...
 • Docházkový systém - kompletní řešení s moduly ESP a Raspberry Pi 

  Křehlík, Petr
  Cílem této bakalářské práce je navržení a implementace docházkového systému založeného na platformě Arduino, ESP a RaspberryPi, které spolu komunikuji pomocí WiFi sítě. Přístupová stanice poskytuje přístup uživatelům pomocí ...
 • Procedurální generování struktur typu dungeon 

  Šipoš, Marek
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit knihovnu pro procedurální generování dungeonů a webovou aplikaci pro její praktické využití. Knihovna nabízí konfigurační rozhraní, generování výstupu podle ...
 • Správa výstavních ploch pro festival 

  Duchoň, Radek
  Cílem této práce je vytvoření nového informačního systému pro správu výstavních ploch na festivalu Animefest. Webová aplikace je implementována v jazyce Python za využití aplikačního rámce Django. Systém využívá pro definici ...
 • Bezdrátový tachometr na kolo 

  Ročkár, Martin
  Táto bakaráska práca sa zaoberá praktickým návrhom bezdrôtového tachometra na bicykel. Prácu môžeme rozdeliť na dve časti, teoretickú časť popisujúcu históriu, princíp činnosti, prehľad tachometrov, prehľad použitých ...
 • Zabezpečení senzorů - jak zabránit falzifikaci 

  Bernard, Hynek
  Tato práce se zabývá zabezpečením digitálních obrazových senzorů ve fotoaparátech a kamerách. Hlavním zaměřením práce je studie aktuálně používaných způsobů zabezpečení a identifikace kamerového senzoru podle pořízených ...
 • Vyhodnocování sázkových kurzů na zápasy Premier League 

  Zejda, Tomáš
  Kurzové sázení je momentálně velkým fenoménem a tato práce se zaměřuje na vyhodnocení klíčových faktorů v sázení na nejvyšší anglickou fotbalovou ligu. Účelem této práce je dát sázejícímu odpověď na to, zda se s daným ...
 • Využití akcelerátoru neuronových sítí na Raspberry PI 

  Barna, Kristian
  Predkladaná bakalárska práca sa zoberá štatistickým vyhodnotením výkonnosti hardwardového akcelerátora hĺbkových neurónových sieti. Opisuje Konvolučné neurónové siete spolu s matematickými výpočtami. Vysvetľuje ich akceleráciu ...
 • Přehled současných přístupů ke klasifikacím 

  Brezánský, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prehľadom súčasných prístupov ku klasifikáciám. Popisuje rôzne prístupy ku klasifikáciám a ich algoritmy, zameriava sa na neuronové siete, bayesové klasifikátory a rozhodovacie stromy. ...
 • Penetrační testy systému pro verifikaci řečníka 

  Nguyen, QuangTrang
  Cílem bakalářské práce je návrhnout sadu penetračních testů pro verifikaci řečníka s použítím syntézy řeči a dostupných nahrávek cílových mluvčí. Práce zahrnuje studium problematiky pro syntézu řeči, verifikace řečníka a ...
 • Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských obrazových dat 

  Szöllösi, Albert
  Táto práca ponúka možné riešenie automatickej lokalizácie anatomických landmarkov v 3D dentálnych skenoch. Tieto skeny slúžia k uľahčeniu modelovania zubných koruniek a ortodontických aparátov pomocou špecializovaného ...

View more