Now showing items 1-20 of 300

 • Vizuální kontrola počtu volných parkovacích míst s využitím cloudových služeb 

  Hruban, Vladimír
  Cílem této práce je navrhnout a vyvinout službu běžící ve veřejném cloudu, která využívá služeb strojového učení pro vizuální kontrolu počtu volných parkovacích míst. V rámci tohoto zadání byly navrženy dvě architektury a ...
 • Multiplatformní mobilní včelařský deník 

  Drábek, Petr
  Cílem práce je vytvořit přehlednou a intuitivní mobilní aplikaci nahrazující klasické papírové zaznamenávání údajů o včelstvech pro včelaře. Poskytnout možnost propojení této aplikace s úlovou váhou pro ještě větší přehled ...
 • Detekce projevů onemocnění na sítnici lidského oka 

  Koštialik, Gabriel
  Najčastejšia príčina oslepnutia u ľudí, medzi 20 až 64 rokmi, je diabetická retinopatia. Toto ochorenie vzniká z nejasných dôvodov, no príčina je jasná. Diabetes mellitus, u nás známy aj ako cukrovka. Prognóza vývoja počtu ...
 • Generování stylizovaného lidského jazyka v dialogových systémech 

  Bolshakova, Ksenia
  Tato práce se zabývá přístupy generování přirozeného jazyka v různých stylech. Kromě toho také zkoumá schopnost modelů řídit sílu projevu stylu v generované sekvenci. Model pro generování přirozeného jazyka byl implementován  ...
 • Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole 

  Horázný, František
  Tato práce se zabývá problematikou určení přibližné polohy zdroje zvuku v souřadném systému pomocí mikrofonního pole. Zabývá se všemi vlivy na určení polohy pomocí audio signálů. Vysvětluje základní principy metod, které ...
 • Zpracování dat v reálném čase s využitím projektu Strimzi 

  Orsák, Maroš
  Kontajnerové technológie sa v modernej dobe široko využívajú. Vo väčšine prevládajú aplikácie vytvorené na architektúre mikro služieb. Táto práca analyzuje návrh aplikácie, ktorá bude spracovávať údaje v reálnom čase. ...
 • Automatická analýza scény v dopravě prostřednictvím zpracování obrazu 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy scény pomocí metod počítačového vidění. Cílem této práce je vytvořit systém schopný automaticky detekovat anomálie nacházející se ve video záznamech. Práce se zabývá systémy pro ...
 • Aplikace přibližných výpočtů v genetickém programování 

  Ševčík, David
  Tato práce se zabývá možnostmi zapojení aproximačních obvodů do evolučního návrhu klasifikátorů pomocí kartézského genetického programování. Jako případová studie je zvolen problém klasifikace ručně psaných číslic. Cílem ...
 • Případová studie srovnávající modelem řízené přístupy k tvorbě softwaru 

  Osadský, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou vývoja softwaru za pomoci rôznych prístupov k návrhu a implementácii softwaru. Hlavným cieľom práce je na základe navrhnutých kritérií porovnať klasický prístup k vývoju ...
 • Analýza provozu protokolů Kerberos, NTLM, SAML 2.0 

  Krůl, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy a detekce napadení bezpečnostních protokolů v prostředí síťových architektur, jaké se vyskytují například ve velkých firmách. V práci je k problému přistupováno z hlediska analýzy ...
 • Automatické umísťování uzlů v acyklickém orientovaném grafu do GUI 

  Juda, Jan
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro automatické rozmísťování uzlů v acyklických orientovaných grafech. Práce se především zaměřuje na pokročilé možnosti při tvorbě umístění uzlů, z kterých za zmínku stojí výběr polohy ...
 • Podpora hry Sagrada na mobilním telefonu s OS Android 

  Trněný, Jan
  Cílem této práce je vytvořit podpůrnou aplikaci k deskové hře Sagrada na mobilní zařízení s OS Android. Řešení se skládá z detekce a rozpoznání karty herního vzoru a kostek na hrací ploše za využití knihovny OpenCV. Následně ...
 • Náhled barvy na stěně pomocí rozšířené reality v mobilu 

  Vagala, Dominik
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie pre Android, ktorá by umožňovala meniť farby na stene pomocou rozšírenej reality. Užívateľ si tak môže vyskúšať rôzne farby priamo v miestnosti, kde sa nachádza ...
 • Využití akcelerátoru neuronových sítí na Raspberry PI 

  Barna, Kristian
  Predkladaná bakalárska práca sa zoberá štatistickým vyhodnotením výkonnosti hardwardového akcelerátora hĺbkových neurónových sieti. Opisuje Konvolučné neurónové siete spolu s matematickými výpočtami. Vysvetľuje ich akceleráciu ...
 • Webový kanban 

  Furda, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro řízení projektů za pomocí agilní metodiky Kanban. Aplikace musí být implementovaná dle požadavků společnosti SEACOMP s.r.o., která ji bude využívat. Teoretická ...
 • Uživatelské rozhraní pro Active Learning detekce a klasifikace v obraze 

  Bureš, Tomáš
  Při aktivním učení doménový expert nemusí anotovat veškerá data, ale pouze ta, která umožní model trénovat postupně. Příkladem aktivního učení je například detekce a následné odstranění špatných anotací. Dalším příkladem ...
 • Kufřík pro retro hry a jukebox - The Ultimate Arcade Suitcase 

  Erlich, Lukáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť zábavný kufrík (hardware aj software) určený pre rôzne príležitosti ako svadby, oslavy, teambuildingové akcie a iné. Jeho úlohou je spúšťanie retro arkádových hier a funguje taktiež ako jukebox ...
 • Webový vyhledávač registrace domácích zvířat 

  Zaklová, Kristýna
  Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit webový vyhledávač registrace domácích zvířat, který bude následně použit v reálném provozu. Podstatou řešení je vykonávání dotazů nad dostupnými tuzemskými registry v jednom kroku, ...
 • Multiagentní a optimalizační metody pro hry typu Stealth 

  Láncoš, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací chování oponentů ve videohrách žánru "stealth". Klade důraz na jeho věrohodnost v porovnání s chováním skutečných lidí a na kvalitní herní zážitek. Práce popisuje využití algoritmu ...
 • Separace mluvčích v časové doméně pomocí neuronové sítě 

  Peška, Jiří
  Práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro automatickou separaci mluvčích v akustickém prostředí. Cílem je implementovat neuronovou síť podle architektury TasNet za použití frameworku PyTorch, natrénovat ...