Now showing items 1-20 of 300

 • Podpora příkazové řádky Cisco v Highlight.js 

  Mateáš, Branislav
  Cieľom práce bolo vytvoriť nástroj na podporu používateľov Cisco zariadení. Podpora spočíva vo farebnom rozlíšení syntaxe príkazov. Výsledkom práce je nástroj na off-line prehliadanie webových stránok obsahujúcich Cisco ...
 • Více-faktorová autentizace ve webových aplikací pomocí PAM 

  Kapišinský, Marián
  Cieľom tejto práce je implementácia viacfaktorovej autentizácie vo webových aplikáciách pomocou PAM. Práca popisuje autentizáciu a jej moderné trendy, súvisiace technológie a ich nekompatibilitu, ako aj stav autentizácie ...
 • 3D demo pro holografický displej 

  Kulda, Lukáš
  Výsledkem této práce je 3D demo pro holografický displej vizualizující družicová data na povrchu zeměkoule. Pro získání vizualizovaných dat bylo využito Earth Engine API od společnosti Google. Scéna 3D modelu a uživatelské ...
 • Testování vlivu aplikace hlavičky Content-Security-Policy na kód vložený rozšířeními prohlížeče Firefox 

  Inhliziian, Bohdan
  Čtyři roky starý bug v oficiální Bugzille prohlížeče Firefox hlásí, že hlavička Content-Security-Policy ovlivňuje chování rozšíření prohlížeče. Cílem této práce je otestovat a analyzovat všechna rozšíření Firefoxu z ...
 • Systém pro online výuku matematiky 

  Dohnal, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro online výuku matematiky. Systém je primárně určen pro studenty a učitele na středních školách. Aplikace je implementována v jazycích PHP a ...
 • Transmission of Digital Information over Audio 

  Bujnovský, Michael
  Cílem této práce je umožnit přenést binární informace mezi dvěma zařízeními jen za pomocí zvuku. Práce začíná analýzou existujících řešení. Dále popisuje různé techniky digitální modulace, věnuje se synchronizaci a vlastnímu ...
 • Analýza provozu protokolů Kerberos, NTLM, SAML 2.0 

  Krůl, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy a detekce napadení bezpečnostních protokolů v prostředí síťových architektur, jaké se vyskytují například ve velkých firmách. V práci je k problému přistupováno z hlediska analýzy ...
 • SNMP agent pro IoT zařízení 

  Polishchuk, Kateryna
  Cílem práce je vytvořit SNMP agenta pro monitorování IoT zařízení. Jelikož většina IoT zařízení nepodporuje protokol SNMP, chceme implementovat SNMP agenta, který bude shromažďovat informace o zařízeních a zapisovat ...
 • Podpora workflow na platformě JavaScript 

  Válka, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit jednoduchý workflow systém pro zpracování a řízení podnikových procesů. Workflow systém vychází z jedné části specifikace BPMN 2.0, která je zaměřena na model podnikových ...
 • Monitorování stavu řidiče 

  Blašková, Barbora
  Vedieť šoférovať auto je v dnešnom svete považované za dôležité, či dokonca nutné. Avšak, s pribúdajúcou premávkou je nevyhnutné, že sa stanú nehody, ktoré môžu mať aj fatálne následky.  Množstvo informácií, ktoré musí ...
 • Automatizovaná detekce závislostí datových struktur 

  Nováček, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou automatizovaného získávání znalostí ze strukturovaných dat, konkrétně pak detekcí závislostí datových typů ve stromově strukturovaných datech. Práce je řešena v kontextu platformy Testos, ...
 • Klasifikace příkazů z EMG pomocí neuronové sítě 

  Zauška, Ján
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou 15 príkazov (krátkych slov) z malej dátovej sady nahranej pomocou sEMG elektród umiestnených na tvári a krku rečníka. V nahrávkach sú rozlíšené dva typy reči - audible speech, čo je ...
 • Webová aplikace pro intuitivní sestavení filtrů textu 

  Sadílek, Jakub
  Cílem této práce je poskytnout intuitivní a snadno použitelný nástroj pro pokročilou filtraci textu s možností jednoduchého prototypování a ladění, bez nutnosti znát techniky programování. Základním principem je volba ...
 • Optimalizace LINQ pro .NET 

  Šerý, Daniel
  Tato práce se zabývá LINQ (Language integrated query) a řeší možnosti jeho implementace a optimalizace v jazyce C#. Je vybrána a implementována metoda přepisu dotazů na procedurální kód před překladem programu. Cílem práce ...
 • Webová a mobilní aplikace pro zadávání a potvrzování úkolů 

  Jeřábek, Filip
  Práce řeší řízení pracovníků dispečerem. Cílem je zefektivnit a zjednodušit jak práci dispečera, tak i samotné úkony pracovníků. Zaměřil jsem se na rozdělování úkolů, upozornění na události a změny stavů úkolů, a to vše v ...
 • Zpracování dat v reálném čase s využitím projektu Strimzi 

  Orsák, Maroš
  Kontajnerové technológie sa v modernej dobe široko využívajú. Vo väčšine prevládajú aplikácie vytvorené na architektúre mikro služieb. Táto práca analyzuje návrh aplikácie, ktorá bude spracovávať údaje v reálnom čase. ...
 • Tvorba tiskových sestav na platformě Java 

  Majzlík, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať riešenie tvorby tlačových zostáv vo formáte PDF na platforme Java s využitím šablóny v HTML a CSS. V práci sa nachádza opis návrhu, implementácie navrhnutého ...
 • Jednoduchá videohra na bázi rekonfigurovatelné platformy FPGA 

  Kuba, Adam
  Cílem této práce je vytvoření videohry. Cílová platforma je vývojový kit Minerva, který je osazen mikrokontrolérem Kinetis K60 a programovatelným hradlovým polem Spartan 6 od firmy Xilinx. Videohra obsahuje grafický výstup ...
 • Zpracování velkých dat v oblasti Průmyslu 4.0 

  Trubka, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit systém pro sběr, zpracování a uchovávání velkých dat získaných sledováním strojů v průmyslu. Výsledný systém klade důraz na snadnou škálovatelnost a rozšiřitelnost. V rámci teoretické ...
 • Backend notifikačního systému pro iOS 

  Mihál, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať back-endovú časť notifikačného systému, ktorý dokáže prostredníctvom webovej požiadavky prijať notifikáciu zo softvéru na odoslať ju iOS zariadenie. Systému posiela notifikácie ...