Now showing items 1-20 of 300

 • Software pro zachytávání a inteligentní zpracování spamu 

  Chlupová, Silvie
  Tato práce se zabývá tvorbou SMTP honeypotu, který bude připraven pro rychlé nasazení a bude podporovat pokročilé funkce. V práci je popsána teorie SMTP protokolu, POP3 protokolu a IMAP protokolu. Dále je v práci rozebrána ...
 • Nasazení a vylepšení nástroje pro zachytávání RDP útoků 

  Snášel, Daniel
  Honeypoty jsou široce používané pro výzkum počítačové bezpečnosti. Cílem honeypotů je pomáhat bezpečnostním výzkumníkům získávat cenné informace o útočnících na síti. Tato práce se zabývá návrhem a vylepšením stávajícího ...
 • Kufřík pro retro hry a jukebox - The Ultimate Arcade Suitcase 

  Erlich, Lukáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť zábavný kufrík (hardware aj software) určený pre rôzne príležitosti ako svadby, oslavy, teambuildingové akcie a iné. Jeho úlohou je spúšťanie retro arkádových hier a funguje taktiež ako jukebox ...
 • Video montáž na platformě Android 

  Janska, Miroslav
  Cílem této práce je implementovat aplikaci umožňující editování videa na platformě Android. Při implementaci byl použit framework FFmpeg umožňující manipulaci s multimediálním obsahem. Během implementace byla aplikace ...
 • Převod LTL formulí s omezenými operátory do automatů s čítači 

  Slezáková, Alexandra
  Táto práca rieši prevod LTL formulí s obmedzenými operátormi (temporálne operátory, ktoré majú obmedzenú platnosť na určitý počet krokov) do automatu s čítačmi. Použitím klasických metód je automatová reprezentácia takýchto ...
 • Trello multiboard 

  Štefanišin, Jakub
  Cieľom tejto práce je vytvoriť službu, ktorá umožňuje prácu s viacerými Trello nástenkami na jednom mieste. Dosiahnutie požavoného cieľa nám umožňuje využitie TrelloAPI. Služba je implementovaná využitím moderných technológií ...
 • Aplikace přibližných výpočtů v genetickém programování 

  Ševčík, David
  Tato práce se zabývá možnostmi zapojení aproximačních obvodů do evolučního návrhu klasifikátorů pomocí kartézského genetického programování. Jako případová studie je zvolen problém klasifikace ručně psaných číslic. Cílem ...
 • Využití časových značek jazyka JavaScript pro identifikaci počítače 

  Jireš, Michal
  Tato práce se zabývá identifikací počítačů na základě posunu jejich vnitřních hodin. Tento posun bude zjišťován pomocí časových značek JavaScriptu. Cílem práce je vytvořit webovou stránku, která se pomocí výpočtu posunu ...
 • Generování obličejů s pomocí generativních neuronových sítí 

  Konečný, Daniel
  Cílem této práce je generování barevných obrázků obličejů z náhodně určených vysokodimenzionálních vektorů pomocí generativních neuronových sítí. Dále se zabývá analýzou vstupních vektorů na základě příznaků obličejů z ...
 • Příprava trénovacích dat pomocí generativních neuronových sítí 

  Ševčík, Pavel
  Cílem této práce byla příprava trénovací datové sady pro detekci dopravních značek pomocí generativních neuronových sítí. V řešení byla použita upravená architektura U-Net a bylo experimentováno s aplikací stylů pomocí ...
 • Nástroj pro vizualizaci mikrobiomových dat 

  Mišáková, Silvia
  Táto práca sa zameriava na vytvorenie nového nástroja pre vizualizáciu mikrobiomových dát. Vytvorený nástroj používa pre redukciu dimenzií analýzu hlavných komponent (PCA) a analýzu hlavných súradníc (PCoA). V prípade ...
 • Řízení přístupu k USB sběrnici 

  Krajči, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kontrolovaním USB zariadení v operačnom systéme Linux. Hlavným cieľom je vytvorenie aplikácie, ktorá by USB zariadenia analyzovala a na základe ich atribútov rozhodovala o tom, či môžu byť ...
 • Rozšířená realita na Android - potlačení reálných objektů 

  Katrušák, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh způsobu, jakým lze ve scéně rozšířené reality překrýt vybrané reálné objekty za účelem lepšího zobrazení virtuálních objektů a tento způsob následně implementovat v podobě aplikace pro ...
 • Automatizované testování zabudovaných webových aplikací 

  Dufek, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na automatické testování zabudovaných webových aplikací, konkrétně na jejich uživatelská rozhraní. Problematiku jsem řešil na již připraveném rozhraní. Použil jsem automatizační nástroj Selenium. ...
 • Nové verze překladových automatů 

  Baláž, Miroslav
  Práca skúma nové verzie prekladových automatov. Skúma existujúcu verziu zásobníkového prevodníku a reguláciu gramatiky. Tieto dva existujúce pojmy spája a v práci je zadefinovaný regulovaný zásobníkový prevodník ako nová ...
 • Informační systém házenkářského klubu 

  Homa, Patrik
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro házenkářský klub. Informační systém je vytvořen jako webová aplikace implementovaná v jazyce PHP s využitím frameworku Laravel. Práce si klade za cíl vytvořit takový ...
 • Vzdálené monitorování a diagnostika výrobních procesů 

  Liška, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať možnosti vzdialeného monitoringu výrobných procesov v priemysle a následnej implementácii týchto možností do funkčnej aplikácie. Výslednú aplikáciu je možné rozdeliť na dve hlavné ...
 • Podpora příkazové řádky Cisco v Highlight.js 

  Mateáš, Branislav
  Cieľom práce bolo vytvoriť nástroj na podporu používateľov Cisco zariadení. Podpora spočíva vo farebnom rozlíšení syntaxe príkazov. Výsledkom práce je nástroj na off-line prehliadanie webových stránok obsahujúcich Cisco ...
 • Sledování pohyblivých objektů ve videu 

  Folenta, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou detekcie, sledovania a počítania vozidiel pohybujúcich v jednotlivých smeroch vo videu. Pre riešenie problému sú využité moderné techniky detekcie a sledovania objektov ...
 • Porovnání vlivu algoritmů komprese obrazu otisku prstu na kvalitu porovnávacích algoritmů 

  Varga, Marek
  Táto práca si kladie za cieľ zhodnotiť vplyv rôznych možností kompresie a techník spracovania obrazu pre rôzne typy snímok odtlačkov prstov. Kvalita kompresných metód sa otestuje pomocou rôznych techník porovnávania odtlačkov ...