Now showing items 1-20 of 304

 • 3D Autoškola 

  Kapoun, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru 3D autoškoly. Po analýze existujících řešení a návrhu simulátoru se práce zabývá problematikou kontroly pravidel silničního provozu a možností jejich implementace v simulátoru. ...
 • 3D demo pro holografický displej 

  Kulda, Lukáš
  Výsledkem této práce je 3D demo pro holografický displej vizualizující družicová data na povrchu zeměkoule. Pro získání vizualizovaných dat bylo využito Earth Engine API od společnosti Google. Scéna 3D modelu a uživatelské ...
 • Akcelerace virtuálního přepínače Open vSwitch 

  Vodák, David
  Virtuální přepínač je program, který slouží k přípojení virtuálních strojů k síti, a proto je velmi důležitou součástí virtualizace serveru. Nicméně virtuální přepínač spotřebovává značné množství výkonu serveru, na kterém ...
 • Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole 

  Horázný, František
  Tato práce se zabývá problematikou určení přibližné polohy zdroje zvuku v souřadném systému pomocí mikrofonního pole. Zabývá se všemi vlivy na určení polohy pomocí audio signálů. Vysvětluje základní principy metod, které ...
 • Algoritmus porovnávání hlav osob v nestandardních pohledech 

  Wysoglad, Jaromír
  Cílem této práce je vytvořit algoritmus pro porovnávání lidských hlav na obrázcích. Algoritmus je schopen porovnávat hlavy v mnoha různých pozicích, avšak pro porovnání musí vždy hlavy být ve stejné pozici. Algoritmus ...
 • Analýza a transformace kódů založená na převodnících 

  Pukančík, Marián
  Táto práca sa zaoberá analýzou a transformáciou kódu založenej na prevodníkoch. Práca definuje všetky potrebné teoretické pojmy týkajúce sa konečných a zásobníkových prevodníkov, a následne sa venuje návrhu a implementácii ...
 • Analýza deforestace krajiny s využitím satelitních snímků 

  Javorka, Martin
  Dnes je dolezite chranit lesne zdroje a sledovat odlesnovanie je nevyhnutne. Dialkove sni- manie Zeme ma v tomto monitorovacom usili dolezitu ulohu. Tato praca sa zaobera styrmi roznymi technikami zistovania odlesnovania ...
 • Analýza DNS dat pro účely identifikace mobilních zařízení 

  Sporni, Alex
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou mobilných zariadení na základe analýzy DNS dát. Poskytuje teoretický úvod k modelu počítačovej komunikácie. Popisuje význam protokolu DNS z pohľadu sieťovej komunikácie medzi ...
 • Analýza falzifikátů otisků prstů vytvořených z vyleptané formy 

  Tilgner, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou falzifikátů otisků prstů vzniklých z formy vytvořené leptáním. Nejdříve bude vytvořena forma pomocí metody leptání používané při tvorbě plošných spojů. Ta se použije k výrobě falzifikátu z ...
 • Analýza falzifikátů otisků prstů z různých materiálů 

  Sláma, Vladimír
  Tato práce se zabývá tvorbou falzifikátu otisků prstů z různých materiálů a dále návrhem a implementací algoritmu, který je analyzuje. Výroba je zaměřena především na falzifikáty vytvořené pomocí odlití z desky plošných ...
 • Analýza LoRaWAN provozu pomocí SDR 

  Jál, Michal
  Tato práce se zabývá implementací LoRaWAN snifferu za použití softwarové definovaného radia LimeSDR. A analýzou LoRaWAN komunikace za pomoci tohoto zařízení. Součástí práce je popis modulace LoRa a představení síťové vrstvy ...
 • Analýza provozu protokolů Kerberos, NTLM, SAML 2.0 

  Krůl, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy a detekce napadení bezpečnostních protokolů v prostředí síťových architektur, jaké se vyskytují například ve velkých firmách. V práci je k problému přistupováno z hlediska analýzy ...
 • Analýza sentimentu bez přímého učení s učitelem 

  Karabelly, Jozef
  Cieľom tejto práce je odprezentovať prehľad aktuálneho výskumu v oblasti analýzy sentimentu bez priameho učiteľa a identifikovať potenciálne smery výskumu. Okrem toho práca predstavuje novú účelovú funkciu na predtrénovanie, ...
 • Analýza síťové komunikace pro účely profilování mobilních aplikací 

  Meluš, Matej
  Cieľom práce bolo vytvoriť profily mobilných aplikácií na základe ich sieťovej komunikácie, ktorá je obsiahnutá vo vytvorených dátových sadách. Za týmto účelom bol vytvorený nástroj, ktorý dokáže tieto profily z dátových ...
 • Android aplikace pro Git s podporou git-lfs a git-annex 

  Marek, Petr
  Tato práce má za cíl implementovat aplikaci umožňující použití verzovacího systému Git a jeho rozšíření Git LFS a Git Annex na operačním systému Android. Poslouží zejména vývojářům k usnadnění práce se systémem Git a velkými ...
 • Aplikace mravenčích algoritmů v rozsáhlých úlohách TSP 

  Ramosová, Patrícia
  V súčasnej dobe je v rade aplikácií kladený dôraz na nájdenie optimálneho riešenia určitého problému.  Pre niektoré úlohy je však typické, že sa ich náročnosť stupňuje exponenciálne v závislosti na veľkosti inštancie. ...
 • Aplikace mravenčích algoritmů v úloze zpracování obrazu 

  Prášek, Matěj
  Tato bakalářské práce je zaměřena na detekci hran v obrazu pomocí algoritmu Ant Colony Optimization. Zaměřuji se na různé způsoby redukce šumu, hledání izolovaných hran a nalezení optimálních parametrů pro většinu obrazů.
 • Aplikace pro definici JSON schémat 

  Fujaček, Martin
  JSON Schema predstavuje spôsob určovania ako majú vyzerať dáta formátu JSON. Táto práca má za cieľ zjednodušiť definovanie schém pre existujúce dáta formátu JSON. Popisuje návrh a implementáciu jednostránkovej aplikácie ...
 • Aplikace pro efektivní řízení dronu s využitím rozšířené virtuality 

  Hubinák, Róbert
  Cieľom tejto práce je identifikovať problematické situácie, ktoré môžu nastať pri pilotovaní dronu a na ich základe navrhnúť prvky užívateľského rozhrania, ktoré by tieto problémy eliminovali. Navrhnuté prvky boli ...
 • Aplikace pro ověřování správnosti dat v modulu SAP HCM 

  Kolb, Jakub
  Cílem bakalářské práce je ukázat problematiku kontroly dat v systému SAP. Jelikož tento systém je rozsáhlý, kontrolovat data ručně je téměř nemožné. V této bakalářské práci tedy popisuji jednotlivé návrhy pro zlepšení ...