Now showing items 1-20 of 561

 • Výroba gastronomického zariadenia z koróziivzdornej ocele 

  Macková, Ivana
  Bakalárska práca sa zaoberá koróziou, koróziivzdornými oceľami a povrchovými úpravami ocelí, ktoré zabraňujú koróznemu rozrušeniu materiálu. Ďalej je v práci riešený návrh výroby nerotačnej súčasti s prírubou z austenitickej ...
 • Racionalizace výrobního procesu upínacích čelistí sklíčidla 

  Kovář, Matouš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na racionalizaci výrobního procesu upínacích čelistí sklíčidla ve firmě TOS Svitavy, a.s. V úvodní části této práce je představena firma a její výrobní program. Jeho součástí je i výroba ...
 • Hydraulický tlumič v dopravních prostředcích a jiných aplikacích 

  Vrba, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem konstrukčního řešení hydraulických tlumičů v dopravních prostředcích a jiných aplikacích. Byly popsány rozdíly v konstrukci mezi různými aplikacemi. V neposlední řadě byly charakterizovány ...
 • Výroba šroubového/závitového spojení pro extrémní podmínky 

  Kukliš, Richard
  Skrutkové/závitové spojenia sú často zvolenou alternatívou k spájaniu rozličných komponentov, aby mohli byť použité aj za extrémnych podmienok, mal by byť optimálne zvolený ich proces výroby, ktorý úzko súvisí s výberom ...
 • Návrh simulátoru pro analýzu tření v kolenním kloubu 

  Dobrovolná, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení simulujícího kinematiku kolenního kloubu. Okrajové podmínky se inspirují normou ISO 14243-3 a na jejich základě následuje výběr vhodných komponentů. Simulátor bude schopen ...
 • Vliv procesu lisování kotvy na funkci tlakového regulačního ventilu 

  Koumar, František
  Práce předkládá možné zjednodušení nástroje, který slouží k orážení kotvy tlakového regulačního ventilu (PCV). PCV se vyrábí ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. Jihlava. Výsledná změna sníží cenu výroby nástroje. Nástroj ...
 • Metoda klinčování 

  Urban, Martin
  Tato bakalářská práce obsahuje popis technologie klinčování. Jsou ukázány nejčastější selhání klinčového spoje, což je buď lom v místě krku spoje, nebo vyklouznutí horní vrstvy. Dále se tato práce zabývá srovnáním klinčování ...
 • Elektroforézní lakování 

  Holčapek, Jiří
  Tato práce je založena na základě literární studie technologie elektroforézního lakování a koroze. Zprvu se pojednává o korozi kovů a důležitosti ochrany kovových částí. Následně se zabývá samotnou technologií elektroforézního ...
 • Návrh vrtacího ramena pro obráběcí stroj 

  Štancl, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a deformační analýzou reálné konstrukce, která je doplňkem obráběcího stroje. Úvodní část se věnuje teorii technologie vrtání a rozšíření možností obráběcího stroje pro tuto ...
 • Řízení řasových bioreaktorů 

  Rek, David
  Tato bakalářská práce řeší problematiku kultivace mikrořas v uměle vytvořeném prostředí – bioreaktoru. Cílem je systematické představení faktorů ovlivňující růst mikrořas a nalezení způsobu jejich automatického řízení. V ...
 • Využití suchého ledu při čištění povrchů 

  Horňák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem tryskání suchým ledem, který se řadí mezi moderní a efektivní metody čištění povrchů. Z webových stránek výrobců je zřejmé, že je tato metoda hojně rozšířená v průmyslové praxi, ale ...
 • Návrh uložení prvků pohonné soustavy ve vozidle pro speciální účely 

  Neuman, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem uložení pohonné jednotky do terénního vozidla. Vznikla ve spolupráci s firmou Advanced Design Solution spol. s.r.o. Je prezentován postup návrhu specifického rámového dílu, pomocí něhož bude ...
 • Řízení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny 

  Kijanica, Michael
  Bakalářská práce se zabývá řízením kogeneračního systému pro využití odpadnío tepla z plynové mikroturbíny. Tento komplexní kogenerační systém vznikl v Laboratoři energeticky náročných procesů NETME Centre a jeho hlavním ...
 • Zhodnocení odpadového materiálu - vaječných skořápek 

  Zlámal, Filip
  Předložená bakalářská práce se zabývá využitím odpadového materiálu – vaječných skořápek a zhodnocení této odpadové suroviny pro získání zajímavých a hodnotných produktů. V úvodní části práce jsou popsány vlastnosti, složení ...
 • Hydraulické brzdné systémy 

  Požár, Vladimír
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování informací o hydraulickém brzdném systému. Popisuje základní části a různé typy brzd obsažené v hydraulickém brzdném systému. Vysvětluje princip brzd. Největší pozornost je ...
 • Hydrokinetické turbíny 

  Zrebný, Radim
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice hydrokinetických turbín. První část krátce popisuje potencionální místa využití. Druhá část obsahuje rešerši dostupných technologických řešení, principy jejich fungování a ...
 • Vliv prostředí na dynamické vlastnosti jednoduchých součástí 

  Nováková, Soňa
  Vplyvom prostredia sa menia dynamické vlastnosti telesa. Táto práca sa zapodieva expe-rimentálnym preukázaním tohto javu. Cieľom je určenie vlastných frekvencií voľne visiaceho telesa budeného rázom na vzduchu a vo vode a ...
 • Typy obalů a jejich zastoupení v komunálních odpadech 

  Kostková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá typy obalových materiálů, související legislativou a využitím obalů v praxi. Rešeršní část práce představuje jednotlivé typy materiálů a jejich charakteristiky. Významnou součástí zpracovávání ...
 • Design parkovacího automatu 

  Csadiová, Dominika
  Bakalárska práca je zameraná na návrh parkovacieho automatu. Práca obsahuje analýzu súčasných produktov a návrh nového produktu na základe zistených informácií. Návrh splňuje normu ČSN EN 12414. Parkovací automat kladie ...
 • Vlastnosti a aplikace ferokapalin 

  Vaverka, Jakub
  Ferokapaliny jsou látky, jejichž vlastnosti je možné měnit za pomoci vnějšího magnetického pole. V teoretické části této bakalářské práce je popsána jejich struktura, vlastnosti a možnosti výroby těchto kapalin. V další ...