Now showing items 1-20 of 562

 • 3D měření a digitalizace v technologii tváření 

  Krčma, Erik
  Práce popisuje metody 3D měření a digitalizace využívané v mnoha oblastech strojírenské technologie, zejména pak technologie tváření. Nejprve je popsána základní teorie a způsob, jakým každá metoda získává data o měřených ...
 • ABB RobotStudio - vzorový řídicí program pro stacionární robot 

  Machala, Jan
  Cílem této závěrečné práce je vytvořit vzorový řídící program na PLC vykonávající sekvenci pohybů robotu a následné nasazení na reálném robotu IRB 120. Pro komunikaci mezi robotem a PLC byl využit program vytvořený v ...
 • Adaptér pro tlakování sportovních tlumičů odpružení 

  Drozd, David
  Táto bakalárska práca je zameraná na konštrukciu adaptéra na plnenie jednoplášťových tlmičov plynným médiom. Prvá časť sa zaoberá podstatou a metódami tlakovania tlmičov, ako aj prehľadom rôznych typov vyrábaných adaptérov. ...
 • Aditiva pro paliva moderních spalovacích motorů 

  Mach, Petr
  Cílem této bakalářské práce je poskytnutí podrobné rešerše o palivových aditivech, zejména jejich vlivu na usazeniny ve spalovacích motorech, opotřebení a životnost motorů a s tím i spjatý vliv na spotřebu paliva. První ...
 • Aktivní aerodynamické prvky Formule Student 

  Čechovič, Juraj
  Hlavným zameraním tejto bakalárskej práce sú systémy aktívnej aerodynamiky používané vo vozidlách Formula Student a aj v priemysle. Druhá časť práce je zameraná na návrh konceptu systému pre vozidlo Dragon X z Vysokého ...
 • Aktivní chlazení automobilového světlometu 

  Žlebek, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout chlazení světlometu pomocí Peltierova článku. První kapitola má čtenáře seznámit se způsoby přenosu tepla. Dále se práce věnuje různým druhům chladičů a používaným plošným ...
 • Algebraická kritéria v teorii stability lineárních systémů 

  Gáčová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá stabilitou lineárních systémů a jejím posouzením s využitím zejména algebraických kritérií. Teoretická část práce je věnována popisu regulačního obvodu, významu diferenciálních rovnic v ...
 • Algoritmy pro řízení front a skladu dopravníkového systému 

  Vidlička, Adam
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit model dopravníkového systému se skladem v programu Tecnomatix Plant Simulation. Metody v rámci modelu jsou naprogramovány pro řízení pohybu materiálu mezi dopravníky a skladem. Pomocí ...
 • Analýza binárních slitin v systému Fe-Cr-Ti 

  Lauš, Lukáš
  Tato práce řeší přípravu slitin Ti-Fe, Fe-Cr a Ti-Cr o vysokém podílu intermediálních fází. Teoretická část práce obsahuje základní poznatky o fázových rovnovážných diagramech. Zabývá se také fázemi vznikajícími v kovových ...
 • Analýza chování modelu vibračního generátoru s více stupni volnosti 

  Witassek, Tomáš
  Na začátku této bakalářské práce je rešerše vibračních generátorů s více stupni volnosti. V rešerši jsou uvedeny různé možnosti rozšíření užitečného frekvenčního pásma pomocí zvýšení stupňů volnosti. Dále je analyzováno ...
 • Analýza dynamiky a výroba prototypu Gaussovy pušky 

  Militký, Ondřej
  Tato práce se zabývá popisem principu Gaussovy pušky. Je zde popsán fyzikální princip, na kterém zařízení funguje, provedení konstrukce a její výhody a omezení. Dále je vytvořen výpočtový model v prostředí Matlab Simulink, ...
 • Analýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbíny 

  Kostrhounová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením provozních parametrů plynové mikroturbíny. První část se věnuje plynové mikroturbíně, její funkci a jednotlivým konstrukčním součástem. Dále je popsáno možné využití v rámci ...
 • Analýza kinematiky lichoběžníkového zavěšení 

  Nedoma, David
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kinematiky lichoběžníkového zavěšení. V úvodu se zabývá popisem tohoto typů zavěšení a popisem zkoumaných charakteristik. V druhé kapitole se práce zabývá vlivem změny polohy ...
 • Analýza kinematiky zavěšení MacPherson 

  Trnková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem polohy významných bodů zavěšení MacPherson na kinematické charakteristiky. První část obsahuje popis vybraných parametrů zavěšení, jejich vlivu na jízdní vlastnosti automobilu a popis ...
 • Analýza kmitání desek 

  Kubeš, Filip
  Cílem práce je popsat možnosti určení vlastních tvarů kmitjících desek, zejména využitím Chladniho obrazců. Dále je požadována demonstrace Chladniho obrazců na experimentální soustavě buzené desky navržené dle MKP modelu. ...
 • Analýza materiálového toku a průběhu zásob mezi výrobními úseky 

  Lanzendörfer, Tomáš
  Tato práce se zabývá analýzou materiálového toku mezi výrobními úseky propojenými mezilehlým skladem. První část práce je soustředěna na podrobný rozbor logistiky a teorie zásob. Druhá část je zaměřena na tvorbu simulačního ...
 • Analýza mechanických vlastností ortopedických vložek zhotovených 3D tiskem 

  Rosický, Michael
  Cílem této práce je analyzovat vliv tvarových profilů (žeber) na ohybovou a torzní tuhost ortopedických vložek zhotovených 3D tiskem. K řešení je přistoupeno experimentálně s využitím vlastních zkušebních zařízení a pomocí ...
 • Analýza rámu silničního kola 

  Šustr, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá MKP analýzou tuhosti rámu silničního kola REPETE R2: REASON dle metodiky testování tuhosti v laboratořích EFBE. Teoretická část popisuje nejdůležitější fakta ohledně konstrukčního řešení ...
 • Analýza robotických stavebnic 

  Šemora, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vícekriteriální analýzou a popisem robotických stavebnic z hlediska možnosti využití pro přípravu žáků základních a středních škol k odbornému studiu robotiky.
 • Analýza robustnosti měření AHRS jednotky 

  Honkyš, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením levných MEMS senzorů a jejich nepřesnosti měření způsobené vlivem zrychlení, tento efekt je v anglické literatuře popsán jako G-sensitivity. Cílem bylo uvést do chodu testovací stanici, navrhnout ...