Show simple item record

GUI for Active Learning of Image Detection and Classification

dc.contributor.advisorRozman, Jaroslavcs
dc.contributor.authorBureš, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-07-14T07:58:49Z
dc.date.available2020-07-14T07:58:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBUREŠ, T. Uživatelské rozhraní pro Active Learning detekce a klasifikace v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129019cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191418
dc.description.abstractPři aktivním učení doménový expert nemusí anotovat veškerá data, ale pouze ta, která umožní model trénovat postupně. Příkladem aktivního učení je například detekce a následné odstranění špatných anotací. Dalším příkladem je detekce a rozšíření trénovacích dat, na kterých model selhává. Součástí práce je popis knihoven, frameworků a programů, které lze pro aktivní učení integrovat. Hlavní částí je návrh a popis uživatelského rozhraní webové aplikace pro aktivní učení. Aplikace umožňuje uživateli prohlížet dataset, řadit anotace a obrázky na základě vícero kritérií a upravovat anotace generované modelem aktivního učení. Grafické uživatelské rozhraní aplikace bylo implementováno s použitím frameworku Vue.js a knihovny Paper.js. V závěru práce je diskutována funkčnost a možnosti budoucícho rozšíření.cs
dc.description.abstractWith active learning, domain expert doesn't need to annotate the whole dataset, but only those which will allow incremental training of a given model. An example of active learning could be detection and removal of wrong annotations. Another example is detection and expansion of training data which model fails to predict. Description of libraries, frameworks and programs which can be used to integrate with active learning is included in this work. The main part of this work is the design and description of a user interface for active learning. The application allows user to browse dataset, sort annotations and images by multiple criteria and modify annotations generated by active learning model. The application's graphical user interface was implemented with the Vue.js framework and Paper.js library. In conclusion, functionality and future application expansion are discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.subjectgui pro aktivní učenícs
dc.subjectCOCO datasetcs
dc.subjectVue.jscs
dc.subjectPaper.jscs
dc.subjectweb applicationen
dc.subjectgui for active learningen
dc.subjectCOCO dataseten
dc.subjectVue.jsen
dc.subjectPaper.jsen
dc.titleUživatelské rozhraní pro Active Learning detekce a klasifikace v obrazecs
dc.title.alternativeGUI for Active Learning of Image Detection and Classificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-09cs
dcterms.modified2020-07-13-23:41:08cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid129019en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:04:05en
sync.item.modts2021.11.10 13:10:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠůstek, Martincs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, protože v práci nejsou řešeny otázky typické pro návrh uživatelského rozhraní jako je např. testování, které by pravděpodobně odhalilo, že aplikace neumožňuje 2 základní funkce zásadní pro vytváření anotací v kontextu aktivního učení. Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: Které různé případy aktivního učení Vaše aplikace zahrnuje? Jaké konkrétní prvky uživatelského rozhraní se k těmto případům vztahují?cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record