Show simple item record

Automated Testing of Embedded Web Applications

dc.contributor.advisorBurget, Radekcs
dc.contributor.authorDufek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-07-14T07:58:49Z
dc.date.available2020-07-14T07:58:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationDUFEK, O. Automatizované testování zabudovaných webových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129021cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191420
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na automatické testování zabudovaných webových aplikací, konkrétně na jejich uživatelská rozhraní. Problematiku jsem řešil na již připraveném rozhraní. Použil jsem automatizační nástroj Selenium. Vytvořené řešení ulehčuje vývoj automatických testů zvoleného produktu Ray3 a umožňuje regresně zkontrolovat novou verzi produktu s minimální časovou investicí. Výsledné řešení umožní zajistit větší kvalitu výrobku a ulehčit práci manuálním testerům.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on automatic testing of embedded web applications, specifically on their user interfaces. I solved this problem on an already implemented user interface. I designed and implemented an automated test environment based on the Selenium tool. The created solution facilitates the development of automatic tests of the selected product and enables regression testing of a new version of the product with a minimum time cost. The resulting solution will ensure greater product quality and make work easier for manual testers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSeleniumcs
dc.subjectDOMcs
dc.subjectautomatizované testovánícs
dc.subjectzabudované webové aplikacecs
dc.subjectSeleniumen
dc.subjectDOMen
dc.subjectautomated testingen
dc.subjectembedded web applicationsen
dc.titleAutomatizované testování zabudovaných webových aplikacícs
dc.title.alternativeAutomated Testing of Embedded Web Applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-08cs
dcterms.modified2020-07-13-23:41:07cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid129021en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:00:38en
sync.item.modts2021.11.23 00:08:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRychlý, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Popište způsob, jak je možno řešení přizpůsobit pro testování jiné aplikace a pro testování stejné aplikace s jiným rozhraním (vizte také sekce "aktualizace" na str. 29). Bylo by možné odvodit adresy prvků webového rozhraní (tj. dlouhé XPath výrazy) z jeho zdrojového kódu, aniž by je musel tester dodatečně ručně vytvářet a aktualizovat s každou změnou rozhraní? Stručně shrňte vlastnosti současných řešení popsaných v kap. 4 a porovnejte s Vámi vytvořeným řešením. Bylo by možné použít pro testování Ray3 přímo již existující řešení? Jak byste přistoupil k rozšíření řešení na jiné aplikace?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record