Show simple item record

Development of Simulation Models of P4 Language

dc.contributor.advisorMartínek, Tomášcs
dc.contributor.authorBulička, Miroslavcs
dc.date.accessioned2020-07-14T07:59:28Z
dc.date.available2020-07-14T07:59:28Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBULIČKA, M. Tvorba simulačních modelů jazyka P4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129184cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191539
dc.description.abstractSdružení CESNET vyvíjí nástroj umožňující spouštět P4 programy na programovatelném hradlovém poli. Tento nástroj se využívá při návrhu digitálního obvodu, který prochází procesem verifikace. Pro verifikaci je prozatím využíván simulační model, který plně neodpovídá požadavkům. Bakalářská práce se zabývá seznámením s jazykem P4 a tvorbou jeho simulačních modelů. Práce má za cíl zejména vytvoření simulačního modelu, který přesněji odpovídá požadavkům sdružení CESNET tak, aby mohl být nahrazen dosavadní simulační model využívaný ve verifikačním prostředí. Tvorba modelu probíhala pomocí projektu BMv2, který umožňuje psaní simulačních modelů pro jazyk P4. Jako výchozí simulační model byl zvolen Simple switch, který je ve verifikačním prostředí prozatím využíván a který byl upravován podle požadavků. Výsledkem práce je simulační model odpovídající požadavkům sdružení CESNET.cs
dc.description.abstractCESNET association is developing tool that allows running P4 programs on field programmable gate array. This tool is used in design of digital circuit, which goes through verification process. The verification uses behavioral model, which does not fully meet requirements. This thesis deals with introduction to P4 language, creation of behavioral models and developing of behavioral model, which meets the requirements of CESNET association. Current behavioral model, used in verification process, will be replaced by developed model. Project Behavioral Model version 2 was used for developing of behavioral model. Behavioral model simple switch was used as default model. This model is edited based on requirements of CESNET association. Result of this thesis is behavioral model which meets the requirements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjazyk P4cs
dc.subjectsimulační modelcs
dc.subjectBehaviorální model verze 2cs
dc.subjectsoftware-defined networkingcs
dc.subjectP4 languageen
dc.subjectbehavioral modelen
dc.subjectBehavioral model version 2en
dc.subjectsoftware-defined networkingen
dc.titleTvorba simulačních modelů jazyka P4cs
dc.title.alternativeDevelopment of Simulation Models of P4 Languageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-13-23:43:55cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid129184en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.14 09:59:28en
sync.item.modts2020.07.14 08:21:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMatoušek, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem je do vlákna zpracování paketů a vlákna odesílání paketů dodána informace o celkovém počtu přečtených paketů, když jsou tato vlákna spuštěna ještě před dokončením čtení paketů na vstupu (viz Obr. 3.4 na str. 37)? Bylo by možné implementovat ukončování simulačního modelu po zpracování všech paketů i bez dedikovaného monitorovacího vlákna? Pokud ano, jak by se změnil Obr. 3.4?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record