Show simple item record

Algorithmic Accompaniment Composition

dc.contributor.advisorKolář, Martinsk
dc.contributor.authorVinš, Jakubsk
dc.date.accessioned2020-07-14T07:59:32Z
dc.date.available2020-07-14T07:59:32Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVINŠ, J. Počítačem komponovaný hudební doprovod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129201cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191551
dc.description.abstractPráca sa zaoberá počítačom generovanou hudbou, so zameraním na dotvorenie doprovodu do vstupnej, existujúcej piesne vo formáte MIDI pomocou neurónových sietí. V úvodnej kapitole sú predstavené existujúce prístupy pre generovanie hudby. Ďalej sú opísané problémy a ich riešenia spojené s konverziou MIDI súborov do matíc adekvátnych pre vstup do neurónovej siete a ich spätná transformácia. Následne sú predstavené, vytvorené, optimalizované a vyhodnotené modely pre generovanie saxofónového a klavírneho doprovodu pomocou doprednej a rekurentnej neurónovej siete. Pre praktické vyskúšanie modelu je na záver vygenerovaný doprovod do vlastnej piesne.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with problems of computer music, especially with generating accompaniment to an existing song in MIDI format by means of artificial neural networks. Existing methods of algorithmic music composition are presented in the beginning. Followed by problems and their solutions connected with the conversion of MIDI files to matrices, which are suitable as an input for neural network and their inverse transformation. Subsequently are proposed, created, optimized and evaluated models which generate saxophone and piano accompaniment by means of feedforward and recurrent neural network. At the end model generates accompaniment to my own song as a form of a test.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpočítačová hudbask
dc.subjectharmonizáciask
dc.subjectMIDIsk
dc.subjectpiano rollsk
dc.subjectdopredná neurónová sieťsk
dc.subjectrekurentná neurónová sieťsk
dc.subjectLSTMsk
dc.subjectsaxofónsk
dc.subjectklavírsk
dc.subjectcomputer musicen
dc.subjectharmonizationen
dc.subjectMIDIen
dc.subjectpiano rollen
dc.subjectfeedforward neural networken
dc.subjectrecurrent neural networken
dc.subjectLSTMen
dc.subjectsaxophoneen
dc.subjectpianoen
dc.titlePočítačem komponovaný hudební doprovodsk
dc.title.alternativeAlgorithmic Accompaniment Compositionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-13-23:43:55cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid129201en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.14 09:59:32en
sync.item.modts2020.07.14 08:21:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHradiš, Michalsk
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Vysvětlete, prosím, strukturu "první" neuronové sítě a na jaké části vstupu závisí každý produkovaný tón. Čím jsou způsobené chaotické výsledky, co se týká naměřených "přesností"? Je to problém s učením, nebo nevhodností použité metriky? Jak se chová "přesnost" na trénovacích datech? Je způsob generování tónů, který jste zvolil, vhodný? Proč jste ho vybral? Funguje vaše řešení online nebo offline? Jak by se vaše řešení chovalo, pokud by byly na vstupu použity velmi odlišné hudební styly? Kdybyste teď začal na práci pracovat od začátku, použil byste jiné modely?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record