Show simple item record

Bonding of 3D printed PET-G parts

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorMaxa, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-07-14T08:00:05Z
dc.date.available2020-07-14T08:00:05Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMAXA, O. Lepení PET-G 3D tištěných dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124706cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191611
dc.description.abstractTato bakalářská práce řeší problematiku lepení materiálu PET-G, který se využívá pro tisk 3D modelů v 3D tiskárnách. Cílem práce je vybrat a následně otestovat lepidla vhodná pro lepení uvedeného materiálu. Vhodnost doporučených lepidel byla stanovena na základě normovaných zkoušek na experimentálním trhacím zařízení. Na základě výsledků měření je vhodné využít k lepení materiálu PET-G jednosložková sekundová lepidla, jejichž výhodou je snadná manipulace a rychle dosažitelná manipulační pevnost.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis solves the problem of gluing PET-G material, which is used for printing 3D models in 3D printers. The goal is to select and then test the adhesive suitable for bonding the material. The suitability of the recommended adhesives was determined on the basis of standardized tests on experimental blasting equipment. Based on the measurement results, it is suitable to use one-component instant adhesives for gluing PET-G material, the advantage of which is easy handling and quickly achievable handling strength.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectadhezecs
dc.subjectkohezecs
dc.subjectlepidlacs
dc.subjectlepený spojcs
dc.subjectPET-Gcs
dc.subjecttahcs
dc.subjectsmykcs
dc.subjectadhesionen
dc.subjectcohesionen
dc.subjectadhesivesen
dc.subjectglued jointen
dc.subjectPET-Gen
dc.subjecttensilen
dc.subjectshearen
dc.titleLepení PET-G 3D tištěných dílůcs
dc.title.alternativeBonding of 3D printed PET-G partsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-13-13:00:14cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124706en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.14 10:00:05en
sync.item.modts2020.07.14 08:14:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKupčák, Radimcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) Doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (místopředseda) mjr. doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Proč nebylo použito klasické trhací zařízení? částečně zodpovězeno 2. Zahrnul jste v práci statistiku? částečně zodpovězeno 3. Jakým způsobem jste fixoval díly při lepení, jak jste je zatížil? částečně zodpovězeno 4. Z jakého důvodu neproběhlo víc testů materiálů a lepidel? částečně zodpovězeno 5. Formální připomínky k práci. zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record